Prof. Guus Velders in top 100 TIME Magazine

Wetenschappelijke basis onder klimaatakkoord Kigali

TIME Magazine heeft bijzonder hoogleraar Guus Velders verkozen tot één van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld. Deze bijzondere erkenning krijgt hij voor het leggen van de wetenschappelijke basis onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali, Rwanda. Velders is werkzaam bij het RIVM en werd recent benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Luchtkwaliteit en klimaatinteracties’ aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) van de Universiteit Utrecht.

prof. Guus Velders
Guus Velders / Foto Pieter van Dorp van Vliet Universiteit Utrecht

De afgelopen jaren toonde Velders samen met Amerikaanse onderzoekers de sterke klimaatwerking van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) aan. Deze stoffen worden gebruikt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. In Kigali spraken wereldleiders af om het gebruik van deze broeikasgassen de komende decennia sterk terug te dringen. Door dit preventieve akkoord blijft de bijdrage van HFK’s aan klimaatverandering beperkt tot minder dan 0,1 graden Celsius in 2100, in vergelijking met maximaal 0,5 graden Celsius zonder het akkoord.

Top 10 Nature

Vanwege deze prestatie selecteerde het toonaangevende wetenschappelijke blad Nature Velders al als één van de tien meest invloedrijke wetenschappers in 2016. Ook ontving hij uit handen van directeur-generaal André van der Zande de Jennerpenning voor het verrichten van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Basis voor klimaatbeleid

De komende jaren bouwt Guus Velders met collega’s verder aan de wetenschappelijke basis onder klimaatbeleid. Hij gaat met de gegevens en modellen van het RIVM en de Universiteit Utrecht het klimaatakkoord van Parijs monitoren. Hiermee kan het RIVM lokale overheden en bedrijven helpen om de (inter)nationale klimaatdoelen te halen.

Luchtkwaliteit

Ook onderzoekt Velders de invloed van klimaatverandering en klimaatmaatregelen op de luchtkwaliteit en omgekeerd. Inzichten uit dit onderzoek zullen zowel bijdragen aan gezondere lucht als aan het bereiken van klimaatdoelen.

Vrijdag 21 april zat Velders aan tafel bij Jeroen Pauw in het gelijknamige tv-programma.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht over de benoeming van Guus Velders
  • Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) Universiteit Utrecht
  • Interdisciplinair onderzoeksprogramma Sustainability Universiteit Utrecht

 

Related news

Meer informatie
Monica van der Garde