14 februari 2017

Prof. dr. Jan Telgen geïnterviewd over besluit minister Kamp

Om de controlerende taken van de rekenkamer eenvoudiger te maken, heeft minister Kamp besloten dat overheidsopdrachten onder de €50.000 enkelvoudig onderhands mogen worden gegund. Echter, stelt Jan Telgen, bevordert dit juist vriendjespolitiek en wordt vooral het midden- en kleinbedrijf hierdoor  benadeeld. In eerdere jaren lag de grens nog op €25.000.