Proef: in tentamentijd studieplekken universiteitsbibliotheek voorbehouden aan studenten Universiteit Utrecht

Tijdens de tentamenperiodes zijn de vestigingen van de universiteitsbibliotheek in de binnenstad en op het Utrecht Science Park zeer populaire plekken om te studeren. De vraag naar studieplekken is dan groter dan de capaciteit (1500). Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de bezoekers aan de universiteitsbibliotheek van buiten komt. De universiteit gaat daarom van 15 oktober tot en met 8 november een pilot doen, waarbij alleen studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht gebruik kunnen maken van de studieplekken.

Er is al langer een roep vanuit studenten om in tentamenperiodes te zorgen voor meer studieplekken in de twee vestigingen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De afgelopen jaren kon de gestage groei van het aantal bezoekers (van 1,4 miljoen in 2012 tot 1,8 miljoen in 2017) nog worden opgevangen door meer studieplekken in te richten en de openingstijden te verruimen. De universiteitsbibliotheek heeft daarin nu een limiet bereikt. Er zijn 1500 plekken en de bibliotheek is in tentamentijd bijna de hele week van 8 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts open.

“We hechten veel waarde aan gastvrijheid”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers. “Maar nu is gebleken dat 40% van de plekken in de tentamenperiode door mensen bezet wordt die niet aan de universiteit verbonden zijn. Als studenten, die wij goed willen opleiden en die collegegeld betalen, in deze periodes daardoor niet terecht kunnen, dan is de balans zoek. Daarom deze proef. Op andere momenten blijft de universiteitsbibliotheek open voor alle geïnteresseerden en het hele jaar door -  ook in tentamentijd - voor alle andere diensten die de bibliotheek biedt.”

De komende weken worden de plannen voor de pilot verder uitgewerkt. Hier worden ook alle interne en externe partners van de Universiteit Utrecht bij betrokken. Ook wordt gekeken naar ervaringen bij andere universiteitsbibliotheken in het land, die vaak al een vorm van toegangsbeleid kennen. Begin september start een publiekscampagne om bezoekers te informeren over de proef.