27 maart 2017

ERC Advanced Grants

Prestigieuze Europese subsidie voor drie toponderzoekers

Drie aan de Universiteit Utrecht verbonden wetenschappers krijgen een prestigieuze ERC Advanced Grant voor hun onderzoek: Maykel Verkuyten, Yoad Winter en Maarten Krol. Ze krijgen elk een subsidie van maximaal 2,5 miljoen euro voor baanbrekend onderzoek waarmee ze nieuwe wegen inslaan.

Tolerantie

Prof.dr. Maykel Verkuyten is hoogleraar bij Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en doet onderzoek naar relaties tussen culturen en groepen. Hij krijgt de grant voor zijn onderzoek naar tolerantie. In een samenleving die steeds diverser wordt, is tolerantie een van de sleutels tot een harmonieus samenleven. Maar wat is tolerantie precies?

Wanneer bereiken we onze tolerantiegrens?
Prof. dr. Maykel Verkuyten.
Hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen

Verkuyten wil met de toegekende subsidie, die aangevraagd werd onder de titel Intergroup toleration: It’s Nature, Processes, and Consequences for Culturally Diverse Societies, onder meer de onderliggende psychologische aspecten van tolerantie nader bestuderen. Ook vraagt hij zich af wanneer mensen hun tolerantiegrens bereiken. Daarnaast wil de Utrechtse hoogleraar de sociaalpsychologische consequenties verkennen van wat het betekent om getolereerd te worden in de samenleving.

Verzamelingen in taal

Prof.dr. Yoad Winter, hoogleraar Taalwetenschap, gaat onderzoek doen naar de manier waarop mensen hun taal gebruiken om over verzamelingen te denken en communiceren. De vraag die in het ERC-project gesteld wordt, is hoe mensen denken en spreken over verzamelingen.

Taal biedt een schat aan manieren om verzamelingen te representeren. Om te begrijpen hoe wij verzamelingen zien, moeten we tot in detail onderzoeken hoe verzamelingen in de taal worden gerepresenteerd.
Prof. dr. Yoad Winter. Foto Ed van Rijswijk
Hoogleraar Taalwetenschap

Hoe kunnen dezelfde werkwoorden een collectieve actie categoriseren (Marie en Jan knuffelen) maar ook een niet-collectieve eenrichtingsactie (Marie knuffelt Jan)? En als je zegt dat je ver van een benzinestation bent, dan zijn alle benzinestations ver weg en is een benzinestation een verzameling, terwijl dichtbij een benzinestation betekent dat er slechts één benzinestation dichtbij is. Deze vragen over collectieve categorisatie gaan over de fascinerende interactie tussen grammatica en de psychologie van concepten.

Binnenkort, op maandag 10 april 2017 houdt Winter ook zijn oratie in het Academiegebouw Utrecht.

Observatie van het klimaatsysteem

Prof.dr. Maarten Krol, hoogleraar Luchtkwaliteit en atmosferische chemie, kreeg de subsidie voor zijn voorstel  ‘Carbonylsulfide: nieuwe manieren van het observeren van het klimaatsysteem’. Hoofdaffiliatie voor deze aanvraag is de Universiteit Wageningen, maar Krol werkt ook deels aan het onderzoek in Utrecht.

Ik wil ons begrip van carbonylsulfide in de atmosfeer fundamenteel verbeteren.
Prof. dr. Maarten Krol.
Hoogleraar Luchtkwaliteit en atmosferische chemie

Het nieuwe onderzoek (Engels) van Maarten Krol en zijn team van Wageningen Universiteit en de universiteiten van Utrecht en Groningen zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn om atmosferische carbonylsulfide te begrijpen en dus CO2-opname door fotosynthese te diagnosticeren.

Over de ERC beurs

De Europese Unie stimuleert met de ERC Grants grensverleggend onderzoek dat is geïnitieerd door excellente onderzoekers zelf. De ERC Advanced Grant is een persoonsgebonden subsidie voor vijf jaar, die wordt toegekend aan uitzonderlijke onderzoekers die toonaangevend zijn in hun onderzoeksgebied en die in de afgelopen tien jaar een significante bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap.