9 januari 2018

PPRC onderzoekers genomineerd voor Maatschappelijke Impact Prijs

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht reikt jaarlijks de Maatschappelijke Impact Prijs uit aan medewerkers en studenten die een prestatie hebben geleverd die maatschappelijk iets teweeg brengt.

Voor 2017 zijn hiervoor de onderzoekers van het PPRC genomineerd. Het PPRC heeft zich tot doel gesteld om structureel tot een mentaliteitsverandering te komen ten aanzien van aanbestedingen, zowel binnen organisaties als in de publieke opinie, oftewel: een ‘aanbestedings(r)evolutie’.

Met elkaar is afgesproken om structureel maatschappelijke impact te realiseren via zgn. missiewerk. Dit met het ultieme doel om er voor te zorgen dat tal van diensten die essentieel zijn voor het leven van burgers – van de (thuis)zorg, de levering van water, gas, elektriciteit, de afvalverwijdering en -verwerking, tot de huisvesting voor vluchtelingen (etc.) – op de meest duurzame en rechtvaardige wijze via professionele aanbestedingen worden ingekocht.

Het PPRC heeft met zijn onderzoek voor de verbinding tussen de inkoop-wereld en de aanbestedingsrechtelijke wereld gezorgd. Er worden interdisciplinaire wetenschappelijke inzichten opgedaan die van cruciaal belang zijn om tot een betere sociale en economische benutting van de markt voor overheidsopdrachten te komen, en dus maatschappelijke impact te hebben.

Een bijzonder voorbeeld uit 2017 met grote impact is de trekkersrol die PPRC onderzoekers vervullen in twee invloedrijke maatschappelijke initiatieven om tot een betere organisatie van het sociaal domein te komen. Het sociaal domein omvat taken rondom de zorg voor mensen met een fysieke of mentale beperking, met schuldenproblematiek, last van discriminatie, opleidingsachterstand en/of andere kenmerken die bijzondere aandacht en extra ondersteuning behoeven.

In deze initiatieven – de werkgroepen van respectievelijk PIANOo, het expertise centrum van Economische Zaken, en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA), werken maatschappelijke partners (gemeenten, zorgverleners, wetenschappers, juristen en bestuurskundigen) gezamenlijk aan een betere organisatie van deze taken. De resultaten van beide initiatieven zullen aan het ‘maatschappelijke veld’ ter beschikking worden gesteld en aan de minister van Sociale Zaken en van Economische Zaken worden aangeboden.