Potvis sterft aan gevolgen ernstige longontsteking

De potvis die dinsdagavond voor de kust van het Noord-Hollandse Petten overleed, is waarschijnlijk gestorven aan de gevolgen van een ernstige longontsteking. Tijdens de sectie werden ontstekingen in beide longen aangetroffen en daarnaast was het dier vermagerd.

De snijteams van de faculteit Diergeneeskunde en Naturalis zijn woensdag middag, met behulp van BDS Harlingen, waar de sectie plaatsvond, van start gegaan. Al gauw bleek dat het om een volwassen mannelijke potvis ging, die aan de magere kant was. Onderzoeker Lonneke IJsseldijk: “Eenmaal bij de borstholte konden we goed de longen bekijken. Daar zagen we dat het dier te kampen had met een ernstige en vermoedelijk langdurige longontsteking en bronchitis”.

Mark Delany, onderzoeker bij Diergeneeskunde, verzamelt een monster.

Microscopisch onderzoek

‘We moeten door middel van onder andere microscopisch onderzoek nog vaststellen om wat voor soort ontsteking het gaat, maar zoiets kan bijvoorbeeld door een bacterie of virus infectie komen en maakt het ademhalen erg moeilijk. We hebben allemaal kleine stukjes van de longen en ook alle andere organen meegenomen om op het lab in Utrecht nader te bekijken. Hopelijk kunnen we dan achterhalen wat de potvis precies onder de leden had, maar dat hij ziek was, is wel zeker’, vertelt IJsseldijk.

Javier Deniz Marrero en Linde van Schalkwijk, onderzoekers bij Diergeneeskunde, buigen zich over miniscule stukjes potvis

Dieet en plastic-onderzoek

Het onderzoek wordt verder voortgezet in Utrecht, waar ook in samenwerking met Wageningen Marine Research en Bureau Waardenburg dieet- en plastic onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit zal later deze week in Utrecht worden gedaan. In Harlingen is het onderzoek verder afgerond.

Het snijteam is BDS Harlingen erg dankbaar voor de gastvrijheid en mogelijkheid haar werk op hun terrein uit te voeren. Het onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Bezoek ook onze strandingspagina.