Potvis gestrand in Domburg

In Domburg is een 13 meter lange dode potvis gestrand. Lonneke IJsseldijk, onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde, is samen met haar collega’s ter plaatse om onderzoek te doen naar de strandingsoorzaak van het dier. Zij werkt hierbij samen met medewerkers van Naturalis en Wageningen Marine Research.  “We hopen dat het bij één dier blijft. In januari 2016 strandden er vijf potvissen uit een groep van dertig dieren. Ook in Engeland en Duitsland spoelden toen een aantal potvissen aan”, aldus Lonneke IJsseldijk.