26 oktober 2016

Platform voor land governance mag verder uitbreiden

Het land governance programma LANDac mag nog vijf jaar door. Het initiatief werd in 2010 opgezet door onder andere de Universiteit Utrecht en het Ministerie voor Buitenlandse Zaken. Met partners door het hele land creëerden ze een robuust platform voor het verbinden van onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van van grootschalig landgebruik en landbeheer in voornamelijk ontwikkelingslanden.

“Een vergelijking van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel met de behaalde resultaten laat zien dat het grootste deel van de gestelde doelen is behaald”, valt in het eindrapport van LANDac 2009-2015 te lezen. “De eerste fase resulteerde al in onder andere negen promotieonderzoeken, twintig onderzoeken met lokale organisaties en zes summer schools.”

Grootschalige landovereenkomsten

Voor de onderzoekers van LANDac betekent dit dat ze nog eens vijf jaar onderzoek kunnen doen naar landgebruik en landbeheer (land governance) in ontwikkelingslanden, en het opgebouwde platform uit te breiden en te verstivigen. Samen met een tiental partners grijpen de onderzoekers van International Development Studies van de Universiteit Utrecht deze kans met beide handen aan om meer te leren over de impact van grootschalige landovereenkomsten op onder andere het milieu en de lokale bevolking.

Grote maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact die de onderzoekers in zeven jaar tijd hebben gegenereerd is groot. Het netwerk brengt onder meer onderzoekers samen met beleidsmakers en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en financiële sector. In totaal hebben meer dan 50 partners in ontwikkelingslanden profijt gehad van de scholing en trainingen die de onderzoekers verzorgden. En tot slot is het netwerk flink gegroeid en ontstonden er vruchtbare samenwerkingen met het bedrijfsleven waardoor het onderwerp ook hoger op de agenda’s van investeerders en bedrijven is komen en zij vaker land governance opnemen in hun corporate social responsibility frameworks.

LANDac II

De nieuwe fase heet LANDac II, en is gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis, en het uitbreiden en verder versterken van LANDac als hét Nederlandse platform op gebied van land. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nog beter gefundeerd platform dat onderzoek, beleid, bedrijf, ondernemers en het maatschappelijk middenveld bij elkaar brengt voor een duurzame en eerlijke vorm van land governance.

Launch Event

De aftrap van deze nieuwe fase werd gegeven op 26 oktober 2016. De onderzoekers organiseerden samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken het LANDac II Launch Event, met een lunchlezing rondom de onrusten in Ethiopië, en een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit NGO’s, universiteiten, het bedrijfsleven en de Tweede Kamer. Meer informatie over het evenement vind je op de website van LANDac.