4 juni 2018

Gemeente Utrecht reikt prijs uit

Platform Onbeperkt Studeren tweede bij Toegankelijkheidsprijs 2018

Het Platform Onbeperkt Studeren van de Universiteit Utrecht is als tweede geëindigd in de strijd om de Toegankelijkheidsprijs 2018 van de gemeente Utrecht. Het platform is er voor en door studenten met een functiebeperking. Doel: iedereen bij de UU moet zich thuis voelen. De jury laat weten het grote enthousiasme van de groep initiatiefnemende studenten - allen ervaringsdeskundigen - te waarderen. ‘Het initiatief is nog pril maar de jury ziet de flinke resultaten die al in korte tijd zijn bereikt’, aldus het juryrapport.

Platform Onbeperkt Studeren

Het platform helpt individuele studenten met uiteenlopende functiebeperkingen (denk bijvoorbeeld aan dyslexie, ADHD, depressie of een fysieke beperking) om invloed uit te oefenen op hun eigen voorzieningen en begeleiding. Binnen het platform ondersteunen studenten elkaar door tips en ervaringen uit te wisselen, voorlichting te geven en mee te denken over beleid. Ook is er een buddyprogramma waarin studenten worden gekoppeld aan een ouderejaars - liefst met een vergelijkbare beperking – die hen wegwijs kan maken.

Het brein achter het in december 2017 opgerichte Platform Onbeperkt Studeren is geneeskundestudent Richard Horenberg. Het Digitaal Universiteitsblad (DUB) sprak recentelijk met Richard. Ook in een ander DUB-verhaal komt Richard aan het woord.

Toegankelijkheidsprijs

De gemeente Utrecht looft de Toegankelijkheidsprijs uit sinds 2015. De instelling of activiteit die volgens de jury het best toegankelijk is, wint. Sinds 2014 is toegankelijkheid voor mensen met een beperking een voorwaarde voor subsidieverlening van de gemeente Utrecht. Utrecht is de eerste grote Nederlandse gemeente met een jaarlijkse Toegankelijkheidsprijs.

Meer weten? 

Meer informatie over het Platform Onbeperkt Studeren staat op de website van de Taskforce Diversiteit. Bezoek de website van de gemeente Utrecht voor meer informatie over de gemeentelijke Toegankelijkheidsprijs.