Plantenwetenschappers blijven bezorgd over Europese regelgeving genome editing

Exact twee jaar geleden besloot het Europese Hof van Justitie het gebruik van CRISPR in planten onder GMO-wetgeving te scharen. Dat betekent dat het gebruik van deze techniek aan zeer strenge banden is gelegd, in tegenstelling tot in de meeste niet-EU-landen, waaronder de VS, Canada en Australië. Een grote groep Europese plantenwetenschappers schreef vorig jaar al een open brief om hun zorgen te uiten over dit besluit. Vandaag publiceren ze een nieuwe open brief.

Omdat CRISPR geen vreemd DNA introduceert, levert deze technologie geen wezenlijk andere resultaten op dan conventionele veredelingstechnieken. De wetenschappers zijn daarom teleurgesteld over het Europese besluit om CRISPR onder dezelfde wetgeving te laten vallen als GMO’s die wel vreemd DNA introduceren in gewassen. In een open brief waarschuwen wetenschappers voor deze restrictieve  houding die de Europese zaadsector, handel en wetenschap ernstig zal schaden aangezien elders in de wereld CRISPR-technologie in essentie is vrijgegeven.

Green Deal

De wetenschappers benadrukken ook dat genome editing-technieken zoals CRISPR zeer belangrijk zijn in de context van klimaatbestendige gewassen en duurzame landbouw. In de recent gepubliceerde Europese ‘Green Deal’ pleit de EU zelfs voor het ontwikkelen van innovatieve manieren om de afhankelijkheid van pesticiden en meststoffen te verminderen en het verlies aan biodiversiteit terug te dringen. Precisieveredelingstechnieken zoals CRISPR passen zeer goed in deze gereedschapskist, stelt de brief.

Wereldkaart waarop staat aangegeven welke landen restrictieve regelgeving hebben over genome editing.

Open brief 2019

In de open brief van vorig jaar uitten de wetenschappers ook al hun zorgen over het Europese besluit. “De economische gevolgen van dit besluit kunnen aanzienlijk zijn, zeker voor een land als Nederland, dat een belangrijke wereldspeler is in plantenveredeling. De Nederlandse veredelaars zijn goed voor 40% van de tuinbouwzadenverkoop wereldwijd.” Bovendien benadrukten de wetenschappers al dat er voldoende regelgeving is om de veiligheid van genome edited-gewassen te waarborgen, ook als deze niet onder GMO-wetgeving vallen.