28 november 2018

Plan S: implementatie richtlijn gepubliceerd

In september heeft een groep onderzoeksfinanciers Plan S gelanceerd. Volgens dit plan moeten alle publiek gefinancierde wetenschappelijke artikelen vanaf 1 januari 2020 open access gepubliceerd worden. Er kwamen veel reacties op Plan S vanuit de wetenschappelijke gemeenschap, bijvoorbeeld in een bijeenkomst van de KNAW en in een verklaring van de Global Young Academy

De coalitie achter Plan S heeft een implementation guidance gepubliceerd waarin de exacte regels en richtlijnen worden beschreven waaraan onderzoekers moeten voldoen als zij een financiering ontvangen van een van de ondertekenaars van Plan S. Tot 1 februari 2019 kan er feedback worden gegeven op deze implementation guidance.

Neem deel aan het debat

Op maandag 17 december organiseert de Universiteitsbibliotheek een informatie en discussiebijeenkomst over Plan S voor medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht en UMC. In deze bijeenkomst komt aan het bod wat er tot nu toe bekend is over Plan S en de implementatie ervan. Ook wordt er een forum geboden van waaruit onderzoekers hun feedback kunnen organiseren.