4 mei 2018

Pilot met genderneutrale toiletten in drie gebouwen

Pictogram genderneutraal toilet

De Universiteit Utrecht start binnenkort in drie gebouwen een pilot met genderneutrale toiletten. De universiteit wil iedereen gelijk behandelen en ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt, ook op het toilet.

Waarom genderneutrale toiletten?

Genderneutraliteit is een onderwerp dat de laatste tijd een groeiende aandacht krijgt in de samenleving, media en ook binnen de universiteit. In de man/vrouw gescheiden toiletten doet iemands geslacht er nadrukkelijk meer toe dan daarbuiten. Er zijn daardoor personen die man/vrouw gescheiden toiletten vermijden of met ongemak bezoeken. Om iedereen zich welkom te laten voelen doet de universiteit een pilot met genderneutrale toiletten. Dit zijn toiletten waar iedereen, ongeacht geslacht, gebruik van kan maken. Ze heffen de verschillen op en verplichten de toiletbezoekers niet tot een keuze. Het is dus niet zo dat genderneutrale toiletten alleen voor transgender personen zijn.

Hoe gaan we dat doen?

In drie panden worden een heren- en damestoiletgroep als genderneutraal ingericht. In de praktijk betekent dit dat in de huidige herentoiletten bij alle toiletten een bak voor hygiënisch afval komt. Daarnaast worden de urinoirs zodanig afgeschermd dat deze buiten het zicht van andere toiletbezoekers gebruikt kunnen worden. Bij de huidige damestoiletten zijn geen aanpassingen nodig. Een pictogram (zie hierboven) maakt duidelijk dat het een genderneutraal toilet is.

In welke gebouwen doen we dat?

De pilot vindt in drie gebouwen plaats:

  • het Bestuursgebouw, één toiletgroep in de hal op de begane grond;
  • het W.C. Schimmelgebouw, een toiletgroep in de hal op de begane grond;
  • het Marinus J. Ruppertgebouw, één toiletgroep op de begane grond bij de doorgang naar het Educatorium.

Wil je liever gebruik maken van een man/vrouw gescheiden toilet?

Alle overige toiletgroepen in de gebouwen zijn man/vrouw gescheiden toiletten.

Hoe verloopt de pilot verder?

Tijdens de pilot wordt op verschillende momenten een enquête gehouden in de buurt van de toiletgroepen. De enquête is vooral gericht op de tevredenheid over de aanwezigheid van genderneutrale toiletten. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het evalueren van de pilot en worden meegenomen in het besluit over een eventuele uitbreiding van het aantal genderneutrale toiletten.