30 mei 2018

Piet Gros en Rens Voesenek benoemd tot faculteitshoogleraar Bètawetenschappen

Piet Gros en Rens Voesenek worden op 1 juni 2018 benoemd tot faculteitshoogleraar van de faculteit Bètawetenschappen. “Piet en Rens hebben door hun grote wetenschappelijke verdiensten, hun bestuurlijke inbreng in Faculteit en Universiteit  en de wijze waarop ze hun wetenschap verbinden met het maatschappelijke veld onze faculteit opgestuwd en grote zichtbaarheid gegeven”, aldus decaan Sjef Smeekens.

Prof. Piet Gros

Piet Gros

Piet Gros is scheikundige en kristallograaf en hij boekt al jaren grote wetenschappelijk successen. Hij onderzoekt eiwitten die in het bloed circuleren en beschermen tegen infecties en ontstekingsziektes.

Recent ontving hij voor de tweede keer een ERC Advanced Grant om te onderzoeken of een cel wel of niet gezond is. Vele prijzen zijn Piet ten deel gevallen, van Spinozaprijs tot de prestigieuze Zweedse Gregori Aminoff Prize. En dan nu benoemd tot faculteitshoogleraar; is hij daar blij mee?

“Prijzen, benoemingen of beurzen steunen me natuurlijk om ons werk te kunnen voortzetten. Daar ben ik ontzettend blij mee. En het feit dat deze benoeming in mijn eigen faculteit plaatsvindt, maakt het bijzonder. Het is waardering die wordt uitgesproken door je naaste collega’s.”

 

Rens Voesenek

Rens Voesenek is hoogleraar Ecofysiologie van Planten en Hoofd van het departement Biologie. In het verleden was hij instituutsdirecteur en vicedecaan onderwijs van de faculteit. Hij is verder initiator en voorzitter van de Future Food Utrecht-hub binnen het strategische thema Sustainability.

“Ik wil me als faculteitshoogleraar nog meer inzetten voor het voedselprofiel van de faculteit en de universiteit. Het is mijn ambitie dat de uitstekende voedsel-gerelateerde onderzoekers aan onze universiteit nog meer samenwerken en echt interdisciplinair onderzoek en onderwijs opzetten. De Universiteit Utrecht is een top-universiteit en met de hub Future Food kan de faculteit zich meer maatschappelijk gaan profileren en een bijdrage leveren aan diverse Sustainable Development Goals.”

 

Faculteitshoogleraren

De faculteit Bètawetenschappen kent nog vier andere faculteitshoogleraren. In 2012 werd hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse Bert Weckhuysen tot faculteitshoogleraar benoemd. Drie jaar later volgde de benoeming van Corné Pieterse, hoogleraar Plant Microbe Interactions waarna in 2017 Albert Heck, hoogleraar in de Biomoleculaire Massaspectrometrie en Proteomics, werd benoemd. Afgelopen december kwam de eer toe aan voormalig decaan en hoogleraar in de Biochemie, Gerrit van Meer.