Peter Coopmans benoemd tot bestuurlijk coördinator Nationaal Platform voor de Talen

Prof. dr. Peter Coopmans (Taalwetenschap) is door het Decanenoverleg Letteren-Geschiedenis en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen gevraagd in de komende jaren de bestuurlijke coördinatie op zich te nemen van zowel het Nationaal Platform voor de Talen als het landelijke project Masterlanguage. Coopmans is al sinds 2013 voorzitter van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, een ander groot landelijk programma van Duurzame Geesteswetenschappen. 

Prof. dr. Peter Cooopmans
Prof. dr. Peter Cooopmans

Het DLG ziet graag een structuur waarbij de drie bovenstaande programma’s in de dagelijkse coördinatie onder één portefeuille worden gebracht. De verschillende raakvlakken tussen deze programma’s kunnen profiteren van zo’n efficiënte benadering, waarbij er ook effectiever gehandeld kan worden zowel binnen en tussen de GW-faculteiten als naar de buitenwacht.

Voor het Nationaal Platform voor de Talen neemt Coopmans de taak over van Mike Hannay (emeritus VU), en voor Masterlanguage van Helena Houvenaghel (TLC).

Coopmans is binnen de UU te bereiken (voor de Graduate School of Teachingen aanverwante zaken) op: DirecteurEducatie.GW@uu.nl