23 mei 2018

De prijs is een belangrijke aanmoedigingsprijs voor excellente jonge onderzoekers

Peter Bijl en Joost Snijder krijgen Heineken Young Scientists Awards

Biochemicus Joost Snijder en aardwetenschapper Peter Bijl krijgen dit jaar een Heineken Young Scientist Award voor hun onderzoek aan de Universiteit Utrecht. De Heineken Young Scientists Award is een aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers die excellente prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers. De overige prijswinnaars van dit jaar zijn Marie-José van Tol (UMC Groningen) en Maartje van der Woude (Universiteit Leiden).

Heineken Young Scientists Award - Natural Sciences
Peter Bijl
Fotograaf: Jussi Puikkonen / KNAW

Peter Bijl (34) van de faculteit Geowetenschappen krijgt de Heineken Young Scientists Award in het domein Natural Sciences voor zijn onderzoek naar de relatie tussen atmosfeer, oceanen en ecosystemen in het zuidpoolgebied in de laatste tachtig miljoen jaar. De jury roemt niet alleen zijn ‘indrukwekkende lijst met wetenschappelijke publicaties’, maar ook zijn vermogen om zijn bevindingen over te brengen op een breed publiek – via bijvoorbeeld media-optredens en lezingen op middelbare scholen.

Bijl is vanzelfsprekend opgetogen over de uitverkiezing. ‘Ik ben enorm vereerd. Je doet in de eerste plaats onderzoek om je eigen nieuwsgierigheid te bevredigen, maar het voelt goed als je onderzoek wordt gewaardeerd door je senior peers. Dit is voor mij zeker een aanmoediging om mijn onderzoek naar de interacties tussen de Zuidelijke Oceaan en het Antarctische ijs in het geologische verleden verder voort te zetten. Uiteraard samen met fantastische wetenschappers in Utrecht en in het buitenland – waardoor ik het beste uit mijn eigen onderzoek kan halen. Dit onderzoek gaat een bijdrage leveren aan betere projecties van zeespiegelstijging voor toekomstige klimaatveranderingen.’

Heineken Young Scientists Award - Medical/Biomedical Sciences
Joost Snijder
Fotograaf: Jussi Puikkonen

Joost Snijder (29) is op dit moment niet aan een universiteit verbonden, maar hij krijgt de prijs voor Medical/Biomedical Sciences (deels) voor zijn werk in de groep van de Utrechtse hoogleraar Albert Heck, onder wie hij cum laude promoveerde. De jury roemt hem als 'uitzonderlijk getalenteerde, creatieve, onafhankelijke denkende en opererende onderzoeker met visie en grote durf ' en benoemt het grote aantal publicaties in vooraanstaande tijdschriften. 

Snijder: 'Het is altijd fijn om erkenning voor je werk te krijgen, ook voor al die mensen die je begeleid en geholpen hebben. Ik zit nu juist in een fase van mijn loopbaan waarin ik steeds meer op eigen benen moet staan en mijn eigen onderzoeksplannen kan uitstippelen. Een prijs als deze is dan een hele geruststelling dat ik op de goede weg zit. Ik heb in de afgelopen jaren nieuwe onderzoeksmethoden geleerd en helpen te ontwikkelen om virussen op een moleculair niveau te bestuderen. Ik wil die kennis in de toekomst toepassen om nieuwe antivirale middelen en vaccins te ontwikkelen. Bijvoorbeeld tegen tropische ziekten die veroorzaakt worden door het ebolavirus en het denguevirus. Hopelijk helpt deze prijs mij ook om de juiste setting te vinden waarin ik snel met dat onderzoek aan de slag kan.'