10 april 2018

Themanummer Journal of Early Modern History

Perspectives On Women's Religious Activities

In Perspectives On Women’s Religious Activities, een themanummer van Journal of Early Modern History, beschouwen onderzoekers de activiteiten van katholieke en protestantse vrouwen in Europa en Amerika van de zestiende tot de achttiende eeuw. Het nummer is mede samengesteld door dr. Sarah Moran (Kunstgeschiedenis).

Alle informatie is beschikbaar in het Engels.