15 augustus 2017

Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali

Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali. Between Learning and Law bevraagt de gangbare visies op 9/11 en het einde van de Koude Oorlog als breekpunt, en beargumenteert dat het succes van (militaire) inlichtingendiensten meer afhangt van het vermogen tot aanpassen, innoveren en leren van het verleden dan van steeds grotere financiering. Onder co-redactie van dr. Eleni Braat (Geschiedenis van de internationale betrekkingen).

Lees meer over dit boek in het Engels.