28 augustus 2014

Penance in Medieval Europe, 600-1200

 Penance in Medieval Europe, 600-1200 - Rob Meens
 

Boetedoening was niet alleen een kerkelijk gebruik, maar speelde ook een belangrijke sociale rol in de middeleeuwse Europese maatschappij. In zijn nieuwe boek Penance in Medieval Europe, 600-1200 onderzoekt dr. Rob Meens de sociale en historische context van rituelen als boetedoening en biechten.

De historicus maakte voor zijn onderzoek gebruik van een breed scala aan bronnen, afkomstig uit de periode van de late Oudheid tot de dertiende eeuw. Zo bestudeerde hij onder andere brieven, documentaties over de levens van heiligen, en kerkelijke Europese wetgevingen.

De auteur presenteert een volledig en actueel overzicht van de literatuur omtrent middeleeuwse praktijken van boetedoening en biecht. Meens schetst een beeld van de historische en sociale context van deze rituelen en toont aan dat ze niet alleen een religieus, maar ook een sterk maatschappelijk karakter hadden.

  • Titel: Penance in Medieval Europe, 600-1200
  • Auteur: Rob Meens
  • ISBN: 978-0-521-69311-0
  • Uitgeverij: Cambridge University Press, 2014