Pedagogisch medewerkers en leerkrachten blij met inzet UU-studenten

Kinderen in de kinderopvang maken een kleurplaat

Afgelopen jaar gingen ruim 75 studenten van met name de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Psychologie aan de slag in de voorschoolse educatie en het basisonderwijs in de regio Utrecht. Doel was om de werkdruk te verlichten, nadat er in de coronatijd een toename van complexe zorgvragen werd gezien. Uit een evaluatie van Onderwijsadvies & Training blijkt dat zowel de studenten als professionals op de (voor)scholen vol lof zijn over dit initiatief. 

Volgens de pedagogisch medewerkers dragen de studenten bij aan de werkdrukverlichting. Ze helpen met dagelijkse bezigheden zoals lunch smeren, opruimen, afwassen, spelen en knutselen met kinderen. Dankzij de extra handen is er volgens de pedagogisch medewerkers meer rust en ruimte op de groep ontstaan voor de ondersteuning van kinderen. Zo vertelde een pedagogisch medewerker dat ze nu de tijd heeft om even een boekje te lezen met een klein groepje, omdat er twee anderen zijn die de groep kunnen draaien. 

Meer aandacht en instroom

Ook is er meer ruimte voor de observaties, en meer ruimte om één-op-één aandacht te geven aan peuters die dat nodig hebben. Daarnaast is het soms zelfs mogelijk om extra kinderen in te laten stromen op de groep vanwege de aanwezigheid van het extra paar handen. 

Voldoening en respect

Studenten ervaren het werken op de peutergroepen als plezierig, leerzaam en het geeft hen een bepaalde voldoening die ze uit hun vaak theoretische opleiding niet altijd halen. Ook uiten de studenten hun respect voor het werk dat de professionals verrichten.    

Basisonderwijs

Ook de basisscholen waren tevreden met de studenteninzet en noemden dat studenten goed pasten binnen het team. Daarnaast dragen ze bij aan werkdrukverlichting, door op een prettige manier één-op-één aandacht te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Dit ontlast de leerkracht, die hierdoor tijd overhoudt voor de rest van de groep. 

Ook interesse?

Student op School, een project van de UU, speelde een belangrijke rol bij het koppelen van de studenten aan de voorscholen en basisscholen (en eerder al middelbare scholen). En er staan nieuwe studenten te popelen om aan de slag te gaan. Ben jij leerkracht, intern begeleider of schoolleider in het basisonderwijs en heb je interesse in dit initiatief? Neem dan contact op met Student op School via studentopschool-po@uu.nl.