Paul Ziche is de nieuwe directeur van het Descartes Centre

Per 1 april heeft Paul Ziche het directeurschap van het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie overgenomen van Bert Theunissen.

Wetenschapsgeschiedenis

Bert Theunissen was van 2014 tot na zijn emeritaat directeur van het Descartes Centre, een centrum waarin alle faculteiten van de Universiteit Utrecht samenwerken. Theunissens opvolger Ziche is sinds 2008 als hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen en vanaf dat moment ook betrokken bij het Descartes Centre.

Paul Ziche
Prof. Paul Ziche

Al tijdens zijn promotie legde Ziche zijn focus op het snijvlak van filosofie en wetenschapsgeschiedenis. In zijn onderzoek behandelt hij voornamelijk thema’s van rond 1800 en 1900, die te maken hebben met de verhoudingen tussen filosofie en andere wetenschappen en de invloed die filosofie heeft gehad op het ontstaan van ons moderne beeld van wetenschap.

Keimpe Algra kwartiermaker

Bij het Descartes Centre zal bovendien Keimpe Algra de rol van kwartiermaker gaan vervullen. Namens het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht gaat hij de komende maanden onderzoeken of en hoe er een verbreding en intensivering kan plaatsvinden van activiteiten op het gebied van wetenschappelijke integriteit, wetenschap en samenleving, en public engagement.