Paul Schnabel ontvangt zilveren penning Universiteit Utrecht

Prof. dr. Paul Schnabel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Paul Schnabel. Foto: Ed van Rijswijk

Vandaag neemt prof. dr. Paul Schnabel als universiteitshoogleraar afscheid van de Universiteit Utrecht. Vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit kent het college van bestuur hem de zilveren penning toe van de Universiteit Utrecht.

Verbinder van wetenschap en samenleving

Een universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht is een “excellente wetenschappers met een discipline overstijgende visie en uitstraling" die alle vrijheid krijgt "om vernieuwende vormen van onderwijs en onderzoek te initiëren” en “een prominente rol speelt in het academische en maatschappelijke debat”. Paul Schnabel is sinds 2002 universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij maakte zijn rol als universiteitshoogleraar meer dan waar.

Paul is het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten. Hij is een wetenschapper met groot gezag, een zeer begaafd spreker én luisteraar. Een echte verbinder van wetenschap en samenleving. Hij is bij al zijn prominentie toch een aimabel mens gebleven, een boegbeeld van de Universiteit Utrecht om trots op te zijn.

Onderwijs, onderzoek en bestuur

Schnabel bracht een breed publiek in aanraking met resultaten van wetenschappelijk onderzoek door zijn stukken in NRC waarin hij proefschriften besprak, of in de vele colleges die hij verzorgde voor Studium Generale. Ondanks zijn drukke baan als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en zijn vele nevenactiviteiten was hij altijd bereid zich voor de Universiteit Utrecht in te zetten in onderwijs, onderzoek en bestuur.

Schaap met vijf poten

Hij verzorgde onderwijs in de sociale wetenschappen, bestuurskunde en de geesteswetenschappen, begeleidde promovendi en was bestuurlijk zeer actief binnen de universiteit: als bestuurslid van het onderzoeksinstituut voor wetenschap en cultuur van de faculteit Geesteswetenschappen, als lid van de raad van toezicht van het universitaire Descartes Centrum voor wetenschapsgeschiedenis, de raad van advies van Studium Generale, de commissie bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek en als voorzitter van de commissie die het lustrum van het 360 jarige bestaan van de Universiteit Utrecht voorbereidde. Sinds 2012 was hij bovendien vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van de universiteit. Deze week verscheen van zijn hand Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht, over de stemming in Nederland. 

Zilveren penning

De Universiteit Utrecht kent een zilveren penning die wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.