30 juni 2014

Verdere versterking van het Freudenthal Instituut

Paul Drijvers benoemd tot hoogleraar Didactiek van de Wiskunde

Paul Drijvers benoemd tot hoogleraar Didactiek van de Wiskunde

Het College van Bestuur heeft dr. Paul Drijvers voor 1 dag per week benoemd tot profileringshoogleraar Didactiek van de Wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de faculteit Bètawetenschappen. Drijvers is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van de wiskundedidactiek en de inzet van ICT in het wiskundeonderwijs, curriculumontwikkeling en toetsing in het bijzonder. Naast zijn aanstelling bij het Freudenthal Instituut is hij werkzaam bij het CITO als senior toetsdeskundige.

Paul Drijvers (56) is al sinds 2000 verbonden aan het Freudenthal Instituut als universitair (hoofd)docent. Van 2008-2013 was hij coördinator van het team wiskunde en lid van het bestuur van het instituut. Daarnaast was hij werkzaam bij de Université du Québec à Montréal en gasthoogleraar aan de Ecole Normale Supérieure in Lyon. 

Toonaangevend

Naast wetenschappelijke publicaties redigeerde hij twee toonaangevende boeken over de didactiek van de algebra en voor de lerarenopleiding. Verder was hij lid van een aantal gezichtsbepalende commissies zoals de landelijke commissie Toekomst Wiskundeonderwijs en was hij bij het College voor Examens eindverantwoordelijk voor de eindexamens wiskunde B van havo en vwo. 

Freudenthal Instituut

De benoeming van Drijvers is een verdere versterking van het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het Freudenthal Instituut stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen door:

  • onderzoek, expertise-ontwikkeling en kennisdeling op het gebied van bèta-onderwijs en -didactiek;

  • het opleiden van leraren in de bèta-vakken en het verzorgen van communicatieve en educatieve onderdelen in diverse andere bèta-opleidingen;

  • professionalisering en ondersteuning van bèta-docenten en netwerken van docenten;

  • het aanbieden van onderwijsmaterialen en leerlingactiviteiten (outreach).

Meer informatie

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, m.vandergarde@uu.nl, 06 - 13 66 14 38.