Paul de Vries benoemd tot Hoogleraar Ondernemingsrecht

Per 1 december 2021 is Paul de Vries benoemd tot bijzonder Hoogleraar op de leerstoel Ondernemingsrecht: Samenwerken en transacties bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Hij gaat deze deeltijdfunctie uitoefenen naast zijn werk als partner Corporate M&A en notaris bij Houthoff.

Onderzoek
Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het thema "Samenwerking en Transacties". Bijzondere interesse hebben daarbij de vormgeving van de samenwerking binnen kapitaalvennootschappen en beëindiging van deze samenwerking, en in het verlengde daarvan fusies en overnames en (grensoverschrijdende) herstructurering van kapitaalvennootschappen.

Bij het departement Rechtsgeleerdheid zal hij nauw samenwerken met de onderzoekers van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

'Samenwerking en transacties in het ondernemingsrecht is een thema waarin wetenschap en praktijk nauw met elkaar zijn verbonden. Paul de Vries heeft aan beide zijden zijn strepen verdiend en is daarvoor dan ook de aangewezen persoon.

Voor ons kantoor is een goede samenwerking met de academische wereld van groot belang voor de ontwikkeling van onze praktijk en de wetenschap. Daarom zijn wij erg trots dat wij met Paul nog een hoogleraar in ons midden hebben. Door de kwaliteit van Paul zijn werk en zijn ervaring vertrouw ik erop dat hij een hele goede aanwinst is voor de UU en onze alliantie met hen.