4 juni 2018

Paul Boselie benoemd tot hoofd departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

Paul Boselie, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Paul Boselie is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot hoofd van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. 'Met het nieuwe bestuur wil ik samen met onze studenten, alumni, de faculteit, de universiteit en onze partners in binnen-  en buitenland zoeken naar een nieuw ‘USBO project’, een stip op de horizon, een gangmaker,’ zegt Paul. 'Er zit zo ongelooflijk veel potentieel en kwaliteit in onze gemeenschap. Ik heb er zin en vertrouwen in.'

Paul Boselie is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap (in het bijzonder vraagstukken van dienstverlenende organisaties met een publieke functie) en sinds 2009 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2012 is hij ook onderzoeksdirecteur bij USBO. Hij is leidinggevende van de leerstoel Management Studies, medeoprichter van het UU focusgebied Professional Performance, nauw betrokken bij de Future of Work hub binnen het UU strategische  thema Institutions for Open Societies en lid van de UU adviescommissie onderzoek.

Daarnaast is Paul actief in verschillende samenwerkingsverbanden met het UMCU, inclusief gezamenlijke promotieprojecten op het gebied van implementatie, kwaliteit en veiligheid. Boselie is bovendien lid van het Dutch HRM Network bestuur, associate editor van het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of HRM, en lid van verschillende editorial boards op het gebied van management en human resource management.

Er zit zo ongelooflijk veel potentieel en kwaliteit in onze gemeenschap. Ik heb er zin en vertrouwen in.

Onderwijs, onderzoek en impact

Paul Boselie heeft een grote passie voor onderwijs en onderzoek met een maatschappelijke impact en betekenis: 'Ik prijs me gelukkig te mogen werken bij USBO en de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie waarin onderwijs, onderzoek EN maatschappelijke impact samenkomen. De ene week sta ik voor een groep eerstejaars bachelor studenten, de andere week verzorg ik onderwijs aan leidinggevenden in publieke omgevingen in ons executive onderwijs en in diezelfde week zit ik bij UMCU om te praten over ons gezamenlijke promotieonderzoek.' 

Boselie is vanaf het begin van zijn loopbaan actief geweest in multidisciplinaire samenwerkingsvormen: 'De focusgebieden en strategische thema’s van de Universiteit Utrecht bieden unieke platforms voor uitwisseling, inspiratie en "een leven lang leren", want ook ikzelf moet blijven leren en ontwikkelen.'

’Het beste uit medewerkers halen’ in dienstverlenende organisaties met een publieke functie (onderwijs, zorg en overheid) vormt een belangrijke rode draad in zijn wetenschappelijke werkzaamheden: 'De laatste jaren mag ik dit als bestuurder en leidinggevende ook steeds meer zelf in de praktijk brengen. En dat geeft me niet alleen energie, maar ook meer inzichten in het organiseren van werk in ons soort organisaties.'

Paul Boselie houdt zich ook nadrukkelijk bezig met het personeelsbeleid van kwetsbare groepen medewerkers. Recentelijk werkte hij mee aan een special issue daarover van Human Resource Management Journal.

Samen bakken we de taart en samen maken we er een feest van. Heel veel gaat goed, sommige dingen kunnen beter.

Impact door verbinding

In de afgelopen bestuursperiode stond het thema Impact door Verbinding centraal in de strategie van USBO. 'Ik ben er trots op dat we er als USBO-bestuur in zijn geslaagd om jonge talenten aan te trekken, talenten te ontwikkelen en meer vrouwen op hoogleraar posities te realiseren (Eva Knies, Judith van Erp, Barbara Vis, Patrizia Zanoni en Marijk van de Wende). Maarten van Bottenburg (huidige hoofd departement) en Mirko Noordegraaf (voorzitter) hebben zich daar enorm voor ingezet.'

Het USBO-onderwijs is verder uitgebouwd en verbreed. Ook zijn er allerlei onderwijsvernieuwingen doorgevoerd, in het bacheloronderwijs en in het Executive Onderwijs in bijvoorbeeld het programma Leiderschap in Cultuur (LinC) en het masterprogramma Management van Publieke Vraagstukken (MPV).

'Veel van het werk vindt plaats op de werkvloer door enthousiaste docenten, onderzoekers, adviseurs en programmabegeleiders. Wij hebben een fantastische groep mensen. En dat kan alleen maar met de geweldige inzet van het ondersteunend personeel. Samen bakken we de taart en samen maken we er een feest van. Heel veel gaat goed, sommige dingen kunnen beter.'

Het project en een blik op de toekomst

'Het departement lijkt toe aan een nieuwe uitdaging,' zegt Paul Boselie. 'Het USBO gebouw aan de Bijlhouwerstraat begint krap te worden als gevolg van onze groei. Er zit druk en spanning op de organisatie, deels als gevolg van algemene ontwikkelingen op universiteiten. Ik maak mij zorgen om de werkdruk van al onze mensen, zowel collega’s als studenten. Als we niet oppassen verliezen we het spelplezier en daarmee wellicht grip op een deel van het spel.

Tegelijkertijd draaien we op vrijwel alle gebieden geweldig goed. Ik geloof in ons kleinschalig onderwijs op bachelor, master en executive vlak. Op het gebied van onderzoek blijven we successen boeken, zeer recentelijk nog de NWO VIDI toekenning aan Lars Tummers bijvoorbeeld.  Maatschappelijke impact kent gelukkig vele gezichten variërend van USBO Advies projecten tot een initiatief als InclUUsion. Het blijft wel zoeken naar de juiste balans op het niveau van de organisatie, maar ook op het niveau van de individuele medewerker. Ik wil me daarvoor in gaan zetten.'