29 januari 2018

Patrizia Zanoni benoemd tot hoogleraar Organization Studies

Patrizia Zanoni

Per 1 februari 2018 is Patrizia Zanoni benoemd als hoogleraar Organization Studies bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Binnen USBO wordt Patrizia hoogleraar op het kernthema Organizational Culture & Change, binnen de afdeling Organization & Management Studies. Patrizia zal haar werkzaamheden combineren met haar hoogleraarschap aan de Universiteit Hasselt.

‘We zijn ervan overtuigd dat Patrizia een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de organisatiewetenschap bij USBO. Wij zijn dan ook zeer verheugd over haar benoeming en wensen haar heel veel succes!’ aldus Maarten van Bottenburg en Mirko Noordegraaf van het USBO bestuur.

Sociale identiteit en symbolische en economische macht in organisaties

Patrizia  Zanoni is sinds 2013 aangesteld als hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Ook is zij visiting professor geweest aan Radboud Universiteit Nijmegen, Northwestern University, University of Massachusetts, Universiteit van Graz en de Universiteit van Lund. Patrizia behaalde master-titels in Internationale en Diplomatische Wetenschappen aan de Universiteit van Triëste (cum laude) en Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven (high honours). In 2006 verkreeg zij haar doctorstitel in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven op grond van een proefschrift getiteld Beyond demography: Essays on diversity in organizations. Hiervoor ontving zij de Best PhD Dissertation Award van de Critical Management Studies Interest Group of the Academy of Management.

Haar werk rond diversiteit staat in de traditie van kritische studies, waaronder kritische discoursanalyse en neo-Marxistische theorieën. Specifiek onderzoekt zij de rol van sociale identiteiten (bv. gender, etniciteit, disability, leeftijd) in de strijd om symbolische en economische macht binnen en tussen organisaties.

Patrizia publiceerde haar werk in uiteenlopende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Organization, Organization Studies, Human Relations, Journal of Management Studies, Scandinavian Journal of Management, Journal of World Business en Culture and Organization. Zij is associate editor van Organization, lid van de editorial board van British Journal of Management, lid van het bestuur van de International Critical Management Studies Association en lid van het executive team van de afdeling Critical Management Studies van de Academy of Management (2017-2022).

Veelzijdig wetenschappelijk adviseur

Naast haar onderzoek en onderwijs op het gebied van Organization Studies treedt Patrizia regelmatig op als wetenschappelijk adviseur van beleidscommissies en beleidsprojecten die zich richten op het vergroten van sociale gelijkheid binnen bedrijven, overheidsorganisaties, belangenorganisaties, scholen en universiteiten.

Voor meer informatie, zie haar persoonlijk cv.