13 juni 2019

Parkeertarief Utrecht Science Park € 1,80 per uur vanaf 1 oktober 2019

Met ingang van 1 oktober worden de tarieven voor betaald parkeren op het Utrecht Science Park (USP) geüniformeerd. Nu betalen patiënten en bezoekers van het UMC Utrecht 1,80 euro per uur. Dat tarief gaat op werkdagen tussen 07.00u en 18.00u ook op parkeerterreinen van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht gelden. Voor de P+R-parkeergarage blijft het tarief ongewijzigd: 4,84 per dag (5 euro inclusief OV).

De Universiteit Utrecht (UU), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Hogeschool Utrecht (HU) hebben eerder al besloten tot gezamenlijk mobiliteitsbeleid om de bereikbaarheid en leefbaarheid op het USP te verbeteren. Hierbij is ook afgesproken parkeertarieven te uniformeren. Dit wordt nu doorgevoerd.

Samenvatting van het ambitiedocument voor het Utrecht Science Park.

Dagelijks reizen meer dan 70.000 mensen naar het Utrecht Science Park (USP) om te leren, werken, onderzoeken, ontwikkelen en zorg te verlenen. En dat worden er alleen maar meer. In de spitstijden zijn de aan- en afvoerwegen dichtgeslibd en kost het veel tijd om het USP te bereiken of te verlaten. Daarnaast neemt de CO2-uitstoot toe.

Een ongezonde situatie waar wat aan moet worden gedaan. In lijn met het ambitiedocument voor het USP, willen de organisaties en bedrijven werken aan een autoluw USP, waarbij mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van fiets en OV. De mogelijkheden hiervoor verbeteren zodra de tram gaat rijden.

Het UMC Utrecht heeft de parkeertarieven in haar parkeergarages en op haar terreinen eerder al aangepast. Met ingang van 1 oktober volgen de parkeerterreinen van UU en HU (op werkdagen van 07.00u tot 18.00u). Voor organisaties met eigen parkeergelegenheid of parkeerabonnementen voor een of meerdere parkeerterreinen op het USP verandert er niks.

Wat gaat er veranderen?

Huidige situatie tot 1 oktober 2019

  tarief eerste 30 min. tarief per uur maximum dagtarief
UMC Utrecht gratis € 1,80 € 18,-
UU en HU gratis € 1,- € 7,-

 

Situatie vanaf 1 oktober 2019

  tarief eerste 30 min. tarief per uur maximum dagtarief
UMC Utrecht,
UU en HU
gratis € 1,80 € 18,-

 

Gereduceerd tarief voor medewerkers HU en UU

Voor medewerkers van de UU en de HU geldt een medewerkers-parkeerbeleid. Medewerkers worden over de wijzigingen in de tarieven en het parkeerbeleid voor medewerkers apart geïnformeerd. Voor medewerkers van het UMC Utrecht blijven de tarieven voor betaald parkeren op weekdagen gelijk, net als gratis parkeren in het weekend en op feestdagen.

Leveranciers

De huidige afspraken die bij de verschillende instellingen gelden m.b.t. toegang en parkeren voor leveranciers blijven vooralsnog gehandhaafd.