5 juli 2018

Paper Gerrieke Bouwman geaccepteerd voor presentatie IPPC8 (2018) Conference

Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 augustus 2018 zal de achtste editie van het ‘International Public Procurement Conference‘ (IPPC) plaatsvinden in Arusha, Tanzania. Ter gelegenheid daarvan schreef Gerrieke Bouwman een paper om een gedeelte van haar bevindingen uit haar onderzoek naar de verschillende rechtsinstrumenten voor het uitbesteden van sociale diensten aan een internationaal publiek te presenteren, alsmede om inzichten te verkrijgen uit ander landen. De paper richt zich met name op de recente arresten Falk Pharma (zaak C-410/14) en Tirkkonen (zaak C-9/17), en de nieuwe vragen die met deze arresten zijn ontstaan; in Nederland met name over het hanteren van het zogenoemde ‘openhousemodel’ bij het uitbesteden van opdrachten in het sociaal domein. De paper is geaccepteerd en zal tijdens de conferentie worden gepresenteerd.

De IPPC is wereldwijd een van de grootste internationale conferenties op het gebied van het aanbestedingsrecht en bedoeld voor academische discussie en engagement met beroepsbeoefenaars op dit terrein. Inmiddels trekt deze conferentie deelnemers uit meer dan 100 landen. Voor meer informatie zie de IPPC website.

 

English:

Paper Gerrieke Bouwman accepted for the IPPC8 (2018) conference

From Wednesday 8th till Friday 10th August 2018 the eighth International Public Procurement Conference (IPPC) will take place in Arusha, Tanzania. To bring her research findings to a broader audience and to get inspiration from practices in other countries, PPRC-scholar Gerrieke Bouwman is attending the conference and will present a paper about the different legal instruments that can be used for organising social care services. The main focus of the paper will be on the recent CJEU judgments in Falk Pharma (case C-410/14) and Tirkkonen (case C-9/17) and the new questions that came up after these judgements; in the Netherlands, especially about the use of the ‘open house model’ in the social sector. The paper is accepted for presentation on the Conference.

The IPPC is one of the largest, international public procurement conferences globally and dedicated to academic discussion and practitioner engagement. Over the last 14 years having built its profile in attracting participants from almost 100 countries.

For more information, visit the IPPC website.