12 september 2019

Symposium van de Universiteitskliniek voor paarden

Paard-en-Wetenschap

Op 11 en 12 oktober vindt voor de tiende keer het Symposium van de Universiteitskliniek voor Paarden plaats: een lustrum! Maar ook een afscheid: het is de laatste keer in de huidige setting. Per 1 januari 2020 ondergaat de faculteit Diergeneeskunde een reorganisatie om te komen tot een betere en meer toekomstbestendige organisatie waarbij de departementen Paard en Gezelschapsdieren zullen gaan fuseren. 

Ook voor deze lustrumeditie streven we naar een leerzame én gezellige nascholingsdag voor paardendierenartsen op de vrijdag met nevenprogramma’s voor de paraveterinairen op de vrijdagmiddag en voor de professionele paardenhouders op de vrijdagavond. Daarnaast opent onze kliniek op zaterdag de deuren voor paardeneigenaren en andere geïnteresseerden.
Het dierenartsenprogramma op vrijdag 11 oktober bestaat uit 24 korte lezingen over de praktisch toepasbare resultaten van nieuw onderzoek in de paardengeneeskunde. Voor de paraveterinairen is er een heel praktisch middagprogramma over verbandleer, anesthesie van paardenpatiënten en de opname van paardenpatiënten. Voor de professionele paardenhouders worden ‘s avonds ‘Hippisch recht’, ‘Circulatie en werking van het hart’ en ‘Respiratie en stalklimaat’ diepgaand gepresenteerd.  
Op zaterdag 12 oktober komen bij het eigenarenprogramma aan bod: ‘Kreupelheidsonderzoek: ins & outs’, ’Foto’s en scans, wanneer en waarom?’, ‘Wat kun je met apps en sneltesten’ en ‘Chronische maagdarmklachten’.
Na een doorslaand succes bij de vorige editie, zal er ook dit keer op zaterdag een masterclass “paardendierenarts” voor de jeugd worden georganiseerd.
Kijk voor meer informatie over de verschillende onderdelen op onze site.