P-Olympos wordt modulair, circulair en energieleverend

Om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte in het Utrecht Science Park is besloten om de parkeervoorziening P-Olympos uit te breiden. Er wordt een bovengrondse parkeergarage van vier lagen gebouwd op het huidige parkeerterrein van Sportcentrum Olympos dat ruimte biedt voor 320 auto's. De uitbreiding past bij de ambitie om het centrumgebied autoluw te maken met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Vanaf woensdag 21 april is het parkeerterrein buiten gebruik en starten we met de bouwwerkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot en met half november 2021.

Modulair en circulair

De parkeergarage wordt modulair gebouwd. Dat betekent dat het gebouw na zijn levensduur wordt gedemonteerd en op een andere locatie weer wordt opgebouwd. Het gaat maximaal om een periode van 15 jaar. Voor de schanskorven op de begane grond wordt op een circulaire manier gebruik gemaakt van beton uit het Willem C. Van Unnikgebouw.

Energieleverend

De garage krijgt 840 zonnepanelen en gaat daarmee als eerste gebouw in het Utrecht Science Park meer stroom opwekken dan het zelf gebruikt. Een deel van de opgewekte stroom van de parkeergarage wordt direct gebruikt voor de laadpalen die in de garage worden geplaatst. Er komen in eerste instantie 48 laadplekken. Later wordt dit mogelijk uitgebreid naar 72 plekken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ledverlichting en een energiezuinige personenlift.

Blijf up to date!

Wil je meer weten over de ontwikkeling van P-Olympos? Op de Campus Development website vind je meer informatie over het project. Via de Campus Development app houden we je op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden. Specifieke vragen? Mail gerust naar communicatievenc@uu.nl.