Overzicht Israëlische samenwerkingen

Er zijn veel vragen over de samenwerking van Nederlandse universiteiten met Israëlische organisaties. We begrijpen de wens om te weten met welke partners academische instituten samenwerken. Op deze pagina is informatie over de onderzoekssamenwerkingen van Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht met Israëlische organisaties gebundeld.

De Universiteit Utrecht heeft besloten onderzoekssamenwerkingen beter vindbaar te maken op onze eigen website. Dit naar aanleiding van de vraag van de Universiteitsraad om bestaande samenwerkingen met Israëlische organisaties opnieuw te beoordelen (login vereist), recente bezettingen en gesprekken met studenten en medewerkers. We hopen hiermee te antwoorden op de oproep om meer transparantie.

Gezien de polarisatie rondom dit onderwerp, delen we geen projectnamen en namen van individuele onderzoekers. Wel wordt een korte weergave gegeven van het onderzoeksonderwerp en met welke Israëlische instelling wordt samengewerkt.

Onderwijs en onderzoek van de faculteit Geneeskunde/het UMC Utrecht vallen mede onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht en beide instellingen werken nauw samen op het gebied van geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Daarom zijn de onderzoekssamenwerkingen van het UMC Utrecht op 24 mei aan het overzicht toegevoegd. De overeenkomsten worden getekend en getoetst door het UMC Utrecht. Daarnaast is het overzicht op 18 juli geupdate naar aanleiding van een evaluatie van de lopende samenwerkingen.

Bestaande samenwerkingen

De Universiteit Utrecht heeft met drie Israëlische universiteiten afspraken over studentenuitwisselingen. Het gaat om de University of Haifa, Hebrew University Jerusalem en Reichman University Herzliya. Deze uitwisselingen zijn momenteel niet beschikbaar voor uitgaande uitwisseling, omdat de betreffende instellingen in gebieden liggen met een negatief reisadvies. Maar ze zijn wel te vinden op de website van Universiteit Utrecht als bestemmingen voor studenten- exchange.

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn momenteel betrokken bij 25 onderzoekssamenwerkingen waarbij Israëlische universiteiten en/of niet-academische Israëlische organisaties betrokken zijn.

Het merendeel van deze projecten zijn Europees gefinancierde onderzoeksconsortia waarbij meerdere Europese partners betrokken zijn en daarnaast onderzoekers van Israëlische universiteiten en niet-academische Israëlische organisaties. Het totale aantal partners ligt in sommige gevallen boven de honderd. Het gaat nadrukkelijk niet om projecten die betrekking hebben op defensie of waarbij een risico van dual-use door defensie bestaat. Alle Europese samenwerkingen zijn te vinden via de CORDIS-website van de EU. 

Het gaat op dit moment voor de Universiteit Utrecht om elf samenwerkingen in de volgende onderzoeken:

 • Onderzoek waarbij gekeken wordt naar wetenschappelijke onderwijservaringen buiten collegezalen om. Met: Beit Berl College en Israëlische Ministerie van Onderwijs
 • Onderzoek naar hoe onomkeerbare verandering aan ecosystemen voorkomen kan worden. Met: Ben-Gurion University of the Negev.
 • Europees project met als doel om jonge wetenschappers te trainen in het veld van de neurobiologie. Met: Weizmann Institute of Science en Agentek.
 • Onderzoek met als doel de impact en regulatie van corruptie in beeld te brengen. Met: The Hebrew University of Jerusalem.
 • Onderzoek naar manieren om versnelde veroudering tegen te gaan. Met: University of Haifa.
 • Consortium dat de risico's van klimaatverandering in kaart brengt, zodat Europa beter bestand gemaakt kan worden tegen de verandering van het klimaat. Met: Ben-Gurion University of the Negev.
 • Onderzoek om de risico's rondom chemische stoffen beter in te schatten om zo mens en milieu beter te beschermen. Met: Israëlische Ministerie van Gezondheid.
 • Onderzoek naar de productie van lignine, een organische verbinding die in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden als groene grondstof. Met: Daren Labs.
 • Toegevoegd op 18 juli: Onderzoek naar hoe CO2 vastgelegd kan worden in bouwmaterialen. Met: Ben-Gurion University of the Negev.
 • Toegevoegd op 18 juli: Onderzoek naar de ecologische impact van drijvende structuren op zee, met name gericht op zonne- en windenergie. Met: Cameri.
 • Toegevoegd op 18 juli: Onderzoek naar artrose. Met: Liposhere.
   

Het gaat op dit moment voor het UMC Utrecht om twaalf samenwerkingen in de volgende onderzoeken:

 • Onderzoek naar allogene celtherapie voor het hart. Met: Biological industries Israel Beit Haemek ltd en The Hebrew University of Jerusalem.
 • Europees gezamenlijk programma voor zeldzame ziekten. Gecoördineerd door het UMC Utrecht met: Israëlische Ministerie van Gezondheid. 
 • Europees platform voor proefversneller tegen coronavaccins. Met: Israëlische Ministerie van Gezondheid. 
 • Onderzoek naar SARS-CoV2-varianten in zwangerschaps- en pediatrische cohorten. Met: Mor research applications ltd.
 • Onderzoek naar workflow-optimalisatie in interventionele oncologie. Met: Philips medical systems technologies ltd.
 • Onderzoek naar fabricage van implantaten van de volgende generatie. Met: Stratasys ltd.
 • Onderzoek naar stedelijke omgevingen en gezondheid. Met: Tel Aviv University en The Hebrew University.
 • Onderzoek naar effectieve mRNA-therapieën. Gecoördineerd door het UMC Utrecht met: Tel Aviv University.
 • Onderzoek naar betere monitoring en communicatie van medicatieveiligheid tijdens zwangerschap en borstvoeding. Gecoördineerd door het UMC Utrecht met: Teva Pharmaceutical Industries limited.
 • Onderzoek naar autisme. Met: Teva Pharmaceutical Industries limited.
 • Onderzoek naar het terugdringen van antibioticaresistentie. Met: The Foundation for Medical Research Infrastructural Development and Health Services next to the medical center Tel Aviv.
 • Onderzoek naar optimaal gebruik van antibiotica. Met: The Health Corporation – Rambam.

UMC Utrecht en Universiteit Utrecht zijn samen betrokken bij de volgende twee onderzoeken:

 • Een samenwerkingsverband van instituten die onderzoek doen naar besmettelijke ziektes. Met: Weizmann Institute of Science.
 • Onderzoek naar hoe medisch onderzoek thuis kan plaatsvinden. Gecoördineerd door het UMC Utrecht. Met: Teva Pharmaceutical Industries Limited.

Naast deze formele samenwerkingen zijn er individuele onderzoekers die contact onderhouden en samenwerken met Israëlische collega’s. Dergelijke samenwerkingen worden niet geregistreerd.

Voorwaarden voor samenwerking met externe partners

De Universiteit Utrecht en UMC Utrecht werken samen met diverse kennisinstituten en organisaties om antwoord te vinden op vragen die in de samenleving leven. Alle nieuwe samenwerkingen van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht worden beoordeeld, onder meer op risico’s ten aanzien van integriteit en kennisveiligheid. Daarnaast zijn bestaande samenwerkingen met Israëlische partners, gegeven de huidige context, opnieuw geëvalueerd. We willen niet dat bepaalde wetenschappelijke banden en uitwisselingssamenwerkingen bijdragen aan de (continuering van de) cyclus van geweld. Hierbij gaat het om een evaluatie per samenwerking, en niet een besluit over alle samenwerkingen met Israëlische instellingen.

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vinden transparantie over externe samenwerkingen belangrijk. Daarom deelden we eerder al welke samenwerkingen er zijn met de fossiele industrie; welke leerstoelen niet uit de eerste geldstroom gefinancierd worden; en de nevenfuncties van alle hoogleraren.