'Overheid betrekt burgers niet genoeg bij plaatsen windmolens'

winmolen

Sanne Akerboom, als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het Copernicus Institute Of Sustainable Development, is onlangs gepromoveerd op de manier waarop de overheid besluiten neemt over windmolenparken. Die besluiten voldoen niet bepaald aan het democratisch ideaal, concludeert Akerboom.

De overheid wil de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame en groene alternatieven vooruit helpen, maar stuit regelmatig op protesten van burgers. In september was er bijvoorbeeld nog een grote petitie in Rosmalen tegen de komst van een windmolenpark. Het beleid voor hernieuwbare energie wordt meer en meer op internationaal niveau gevormd, terwijl de uitvoering en de gevolgen juist op lokaal niveau plaatsvinden, stelt implementatie en realisatie juist op lokaal niveau plaatsvindt. Op dat lokale niveau moet je mensen beter bij de besluitvorming betrekken, stelt politicoloog en jurist Akerboom. Ze promoveerde eind oktober aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift Between Public Participation and Energy Transition: The Case of Wind Farms en geeft sindsdien geregeld interviews in de media.

In opstand tegen windmolens

Het landschap verandert door de komst van windmolens, er is soms slagschade of geluidshinder en soms voelen de inspraakmogelijkheden als "een vakje aanvinken". Allemaal redenen voor omwonenden en burgers om in opstand te komen. De overheid heeft haast om de klimaatdoelen te halen en het publiek merkt die druk ook. Soms komen mensen op lokaal niveau al in opstand tegen windturbines, nog voordat er concrete plannen zijn.

Publiek meekrijgen moet anders en beter

"De beperkte opties voor publieke participatie bij de besluitvorming rond windmolenparken voldoen niet aan democratische theorieën of goed bestuur", aldus onderzoeker Akerboom. Je kan die publieke participatie op verschillende manieren invullen, maar de huidige manieren voldoen niet. En juist omdat voldoende maatschappelijke acceptatie essentieel is om de energietransitie succesvol te realiseren, verdient dit probleem meer aandacht.

Sanne Akerboom blijft onderzoek doen naar de energietransitie en energierecht. Ze was deelnemer aan de jong-klimaattafel en is aan de Universiteit Utrecht betrokken bij de strategische thema's Pathways to Sustainability en Institutions for Open Societies.