8 januari 2015

Open Access publiceren zonder kosten voor auteur

Overeenkomst VSNU-instellingen en uitgever Springer

De VSNU, vereniging van universiteiten, en uitgever Springer hebben een overeenkomst gesloten voor Open Access publiceren in 2015 and 2016 voor auteurs verbonden aan een Nederlandse universiteit. Dit betekent dat artikelen van aan een VSNU- of NFU-instelling verbonden auteur (corresponding author) in Open Access gepubliceerd zullen worden zonder kosten voor de auteur.

In de nieuwe workflow van Springer wordt corresponding authors gevraagd aan te geven aan welke instelling zij verbonden zijn. Deze informatie wordt door Springer en de bibliotheek van de betreffende instelling geverifieerd. Deze stap vindt plaats tijdens het productieproces van het artikel en kost geen extra tijd.

Zie voor de geldige tijdschrifttitels en type artikelen: http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/42388.   

Zie voor verdere informatie over de workflow en het verificiatieproces www.openaccess.nl of http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/42388.

U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij de universiteitsbibliotheek.