13 juni 2013

Oud-promovendi schrijven feestbundel voor Wolfgang Herrlitz

Von Eisbergen und ihren Spitzen. Spuren eines wissenschaftlichen Werdegangs
 

Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van emeritus prof. dr. Wolfgang Herrlitz (Duitse taalkunde) is de feestbundel Von Eisbergen und ihren Spitzen. Spuren eines wissenschaftlichen Werdegangs verschenen. Alle bijdragen daarin zijn geschreven door oud-promovendi van Herrlitz. De onderwerpen hebben betrekking op taalwetenschap, taal- en literatuurdidactiek en interculturele communicatie, en de raakvlakken tussen deze vakgebieden.

Op 7 juni kwam in het Academiegebouw een groot aantal van Herrlitz' 36 oud-promovendi bijeen om zijn verjaardag en het einde van zijn bijna 40 jaar durende ius promovendi te vieren. Daarbij nam Herrlitz blij verrast het eerste exemplaar van de bundel in ontvangst. In zijn reactie vertelde hij dat hij erg heeft genoten van de begeleiding van alle dissertaties en vooral ontzettend veel van zijn leerlingen heeft geleerd. Wolfgang Herrlitz is blij dat hij zoveel promovendi succesvol heeft kunnen begeleiden.

  • Titel: Von Eisbergen und ihren Spitzen. Spuren eines wissenschaftlichen Werdegangs. Festschrift für Wolfgang Herrlitz
  • Auteurs: Ivo van den Berk & Linda Herrlitz-Biró (red.)
  • ISBN: 978-3-8309-2932-1
  • Uitgever: 2013, Münster, Waxmann