Oratie Wieger Bakker: opleiden voor de open samenleving

Oratie Wieger Bakker

Op woensdag 14 september hield prof. dr. Wieger Bakker zijn oratie ‘Opleiden voor de open samenleving.’ Met deze oratie aanvaardde Wieger Bakker zijn benoeming op het vakgebied ‘Kwaliteit en innovatie van maatschappijgericht Hoger Onderwijs’ bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Aan de hand van de actualiteit illustreerde Wieger Bakker dat in onze samenleving nog steeds groepen buitengesloten, afgewezen of onvoldoende gezien en gehoord worden. In een geëngageerd en gloedvol betoog bepleitte hij dan ook dat de universiteiten meer werk moeten maken van hun educatieve opdracht om maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen. Daarbij gaat het er volgens hem om dat studenten ook worden opgeleid om  actief bij te dragen aan een open samenleving. Een samenleving waarin democratie, rechtstaat, burgerschap en respect voor verscheidenheid centraal staan en waarin iedere burger een volwaardig lid van de gemeenschap is.

Strategisch onderwijsthema voor de universiteit

Wettelijk heeft het Hoger Onderwijs de taak om maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen al, maar de aandacht ervoor is beperkt en onvoldoende concreet vormgegeven, vond Bakker. Hij noemde ‘opleiden voor de open samenleving’ dan ook een strategisch onderwijsthema voor de universiteit.

Het is nodig om zicht te krijgen op de academische en professionele vaardigheden en op de houding die noodzakelijk zijn voor een open samenleving.  De universiteit moet zich bij de ontwikkeling van opleidingen meer richten op higher order cognitive skills: het vermogen om te analyseren, evalueren en creëren. Van belang is dat dat concreet uitgewerkt wordt, tot en met toetsbare eindtermen.

Als we dit serieus willen nemen, dan moet volgens Bakker de aandacht daarvoor niet vrijblijvend zijn en niet uitsluitend beschikbaar zijn voor een kleine exclusieve groep studenten. Dan moet het integraal deel van ons onderwijs zijn.

Volledige tekst van de oratie

Lees meer in de volledige tekst van de oratie: Opleiden voor de open samenleving.