Oproep aan docenten Nederlands: vul de enquête over schrijfonderwijs in

Enquête invullen © iStockphoto.com/Tero Vesalainen
© iStockphoto.com/Tero Vesalainen

Ben jij leraar Nederlands in het vo of op het mbo in Nederland? De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar schrijfonderwijs en is op zoek naar jouw input! Zowel leraren die vaak met schrijfopdrachten werken, als leraren die dit soms of helemaal nooit doen, worden uitgenodigd om onderstaande enquête in te vullen. Deelname duurt ongeveer 15 minuten en onder de respondenten worden drie boekenbonnen verloot.

De UU wil weten wat er al in het voortgezet onderwijs aan schrijfonderwijs wordt gedaan en waarom leraren dit vaak, soms of nooit doen. Ook hopen ze leraren te vinden die (deels vergoed) input willen leveren voor het ontwikkelen van een nieuw online platform op Schrijfakademie.nl. De huidige website is een prototype dat de komende drie jaar ontwikkeld wordt.

Het creëren van eigen teksten 

In dit onderzoek wordt onder schrijfonderwijs verstaan: leerlingen schrijfopdrachten geven waarmee ze nieuwe, eigen teksten creëren. Deze opdrachten kunnen bijvoorbeeld verhalen of gedichten zijn, maar ook essays, opiniestukken of andere non-fictie. Spellings- en grammatica-opdrachten en samenvattingen vallen hier niet onder.

Onderzoekers 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Els Stronks, Micha Hamel en Kila van der Starre, met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen en de Universiteit Utrecht. 

Meer informatie
Naar de enquête