7 september 2018

Opleiding Nederlands slaat brug tussen wetenschap en school

De opleiding Nederlands vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen het wetenschappelijke werkveld en scholen. Daarom kunnen leerlingen en docenten colleges volgen, en zijn er ondersteunende websites ontwikkeld.

Colleges voor leerlingen en docenten

Voor wie meer wil weten over de actuele vraagstukken rond de Nederlandse taal en cultuur, organiseert de opleiding Nederlands de nascholingsreeks Grote vragen van het Nederlands. De vier colleges zijn bedoeld als inspiratiebron en nascholing voor leerlingen met interesse in taal en lezen en voor docenten Nederlands. Ze bouwen voort op deze kennisclips waarin Utrechtse onderzoekers vertellen over actueel onderzoek naar het Nederlands.

Ondersteunende websites 

Leerlingen die een PWS schrijven over taal en literatuur vinden tips op LitLab en Profielwerkstuk Taalkunde. Ook voor docenten Nederlands is LitLab interessant: de website helpt om literatuuronderwijs op school vorm te geven.