Opiniestuk Steije Hofhuis: geschiedenis geeft reden tot zorgen over huidige omgang met migratie

Kroatische politie begeleidt vluchtelingen de trein in die naar Hongarije vertrekt. © iStockphoto.com/ARadekProcyk

In het huidige vluchtelingendebat verwijzen diverse historici en opiniemakers naar situaties in het verleden waarin grote aantallen migranten betrekkelijk probleemloos werden opgenomen in een nieuw land. In een groot opiniestuk in de Volkskrant van 25 juni stelt cultuurhistoricus Steije Hofhuis dat we ons door die vergelijkingen niet zomaar gerust kunnen laten stellen. “Onze aanpak van migratie en integratie is vanuit historisch perspectief juist zonder precedent. En dat maakt de uitkomst volkomen ongewis. Wie naar de geschiedenis kijkt, heeft eerder reden om wel ongerust te zijn.”

Opiniemakers zoals Geert Mak en Rutger Bregman schetsen volgens Hofhuis bijvoorbeeld een te rooskleurig beeld van de mogelijkheden tot vrije migratie in de periode rond 1900. Zelfs in het “klassieke immigratieland” Amerika hadden migranten geen onbeperkte toegang, en er ontstonden tal van spanningen als gevolg van de grote toestroom in een relatief korte tijd voor de Eerste Wereldoorlog.

Onze eigen Gouden Eeuw zou zonder immigranten weliswaar “ondenkbaar” zijn geweest, aldus Hofhuis, maar minderheden zoals lutherse, joodse en katholieke immigranten werden op allerlei manieren gediscrimineerd en achtergesteld.

Drs. Steije Hofhuis
Steije Hofhuis

“Als we willen leren van het verleden, laten we dat dan doen op basis van correcte historische informatie. En inzien dat die ook reden kan zijn om ons experiment minder riskant te maken. Dat het misschien juist op grond van de geschiedenis verstandig is de regie over de toestroom beter in handen te krijgen en met meer assertiviteit de gevestigde identiteiten te handhaven.”