28 september 2018

Opiniestuk in Trouw: stop langeafstandsoorlog Syrië en Irak

Onbemand vliegtuig © iStockphoto.com
Onbemand vliegtuig © iStockphoto.com

Op 26 september 2018 verscheen een opiniestuk in Trouw waarin dr. Lauren Gould en dr. Jolle Demmers (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) pleiten voor het stopzetten van de langeafstandsoorlog die de Nederlandse staat voert in Syrië en Irak. 

Dr. Lauren Gould
Dr. Lauren Gould

Door middel van drone-aanvallen en precisiebombardementen vanuit de lucht voert de Nederlandse staat een langeafstandsoorlog tegen IS in Syrië en Irak. Het doel is beschermen van onschuldige burgers en het tegengaan van schending van de mensenrechten. Maar is deze langeafstandsoorlog zelf wel zo onschuldig als het lijkt? "Een goede juridische verantwoording voor het conflict ontbreekt. Nederland bombardeert IS zonder VN-resolutie en zonder toestemming van Syrië", schrijven Gould en Demmers in Trouw. "Nederland doet dit op basis van artikel 51 van het VN Charter: het principe van 'collectieve zelfverdediging' dat eigenlijk alleen toepasbaar is op een vijandelijk staat, en niet op een rebellengroep zoals IS".

Dr. Jolle Demmers
Dr. Jolle Demmers

risico's en aansprakelijkheid 

Het is echter zeer de vraag of de veiligheid en rechten van anderen gediend zijn bij steun aan gewapende groepen. Ook bij dergelijke bombardementen komen burgers om en worden mensenrechten geschonden. Doordat Nederland zelf weinig directe (gewelds)effecten van de bombardementen ondervindt gaat men wellicht gemakkelijker om met gevechten op afstand. Maar is die houding wel te rechtvaardigen? 

Institutions for open societies

Lauren Gould en Jolle Demmers zijn beide verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.