12 september 2014

Opinieartikel De Moor, Boele en Harkes: vergrijzing als motor voor burgerinitiatieven

Het toenemend aantal ouderen zou de zorg en andere collectieve voorzieningen onbetaalbaar maken. Toch kan de vergrijzing ook positieve effecten hebben: ouderen maken met hun kennis, ervaring en middelen namelijk ook institutionele vernieuwing mogelijk. Dat schrijven prof. dr.Tine De Moor, dr. Anita Boele (Universiteit Utrecht) en Danielle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) in een opinieartikel op Socialevraagstukken.nl.

Hoewel er vaker gesproken wordt over de nadelen van de vergrijzing, kan deze ook een toename in burgerinitiatieven teweeg brengen, aldus de auteurs van het stuk. Uit eerder onderzoek dat de Utrechtse masterstudent Roel van Beest uitvoerde bij Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, bleek bijvoorbeeld dat het aantal burgerinitiatieven in de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Steeds vaker richten zij een lokaal netwerk op om met buurtbewoners zorgdiensten, zoals het doen van boodschappen, te faciliteren.

Bezinning op burgerinitiatieven

Wanneer burgers gaan participeren in de zorgsector, moet er volgens De Moor, Boele en Harkes met een aantal zaken rekening gehouden worden. In het artikelen gaan ze daarom in op de volgende vragen:

  1. Wat betekent de huidige trend van collectieven voor de rol van professionele zorgorganisaties en zorgverleners? 
  2. Hoe maken we de ontwikkeling naar moderne professionaliteit duurzaam?
  3. Is er een breder perspectief nodig, zowel in ruimte als tijd?

De kennis van de oudere generatie biedt veel toegevoegde waarden aan burgerinitiatieven om ouderenzorg te faciliteren. Deze initiatieven moeten dan ook zeker gesteund worden, vinden de auteurs. Wel maken zij de kanttekening dat de kwaliteit van de zorg ook gewaarborgd moet blijven voor diegenen die niet in een omgeving verkeren waar de nodige kennis, kapitaal en vaardigheden aanwezig is.