11 september 2018

Openbare les prof. dr. Paul Drijvers

prof. dr. Paul Drijvers

Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 11 oktober 2018 om 15:00 uur de openbare les bij te wonen van prof. dr. Paul Drijvers getiteld

Hoofd in de wolken, voeten op de vloer; Praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ict-rijk reken-wiskundeonderwijs.

Sinds september 2017 is Paul Drijvers lector in het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Binnen het Kenniscentrum Leren en Innoveren richt het lectoraat zich op de versterking van de didactiek van wiskunde en rekenen in de opleidingen van Hogeschool Utrecht en in de schoolpraktijk. Het accent ligt hierbij op wiskundig denken en de inzet van digitale middelen. Paul combineert dit lectoraat met zijn hoogleraarschap in de Didactiek van de Wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Deze openbare les is onderdeel van de derde editie van de conferentie Onderwijs meets Onderzoek, die zich richt op de dialoog tussen docenten rekenen-wiskunde en onderzoekers van reken-wiskundeonderwijs.

 

Praktische informatie

Datum: donderdag 11 oktober 2018
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park
Aanvang: 15.00 uur

 

Programma

14.30 uur   Ontvangst
15.00 uur Opening door dr. ir. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur Uitreiking lectorenpenning door prof. dr. Elly de Bruijn
15.20 uur Openbare Les door prof. dr. Paul Drijvers
15.50 uur Co-referaat door drs. Desiree van den Bogaart namens de NVvW
16.00 uur Receptie
Vervolg conferentie Onderwijs meets Onderzoek

 

Aanmelden      

Klik hier om u aan te melden voor de openbare les. Wilt u deelnemen aan de conferentie Onderwijs meets Onderzoek, meld u dan aan via:  https://nvvw.nl/conferenties/onderwijsmeetsonderzoek/