27 november 2017

Opbrengst - Maatschappelijk Congres (16/11/17)

Nieuwe vragen voor het focusgebied Professional Performance
Paneldiscussie

Het UU maatschappelijk congres “Professionaliteit in Transitie”, op 16 nov. j.l. heeft nieuwe vragen opgeleverd voor het focusgebied Professional Performance. De kernteamleden en bezoekers hebben het ervaren als een geslaagde dag! Dat heeft extra inspiratie gegeven voor een tweede termijn van het UU focusgebied. Uit de dag nemen wij mee concrete vragen mee, zoals:

  1. Hoe kunnen professionals sterkere grensspelers worden?
  2. Hoe kunnen we de relatie technologie en professioneel handelen verder doordenken en vormgeven?
  3. Hoe kunnen we automatische routines van professionals versterken en flexibel houden?
  4. Hoe kunnen we persoonsvorming (incl. weerbaarheid) onder professionals verder gestalte geven?
  5. Hoe kunnen we professionele praktijken van meer bevlogenheid voorzien?
  6. Hoe kunnen we professionele organisaties lerend en vitaal houden?
  7. Hoe kunnen we onze eigen universiteit (snel) laten inspelen op nieuwe trends?
  8. Hoe kunnen we disciplinair blijven opleiden, maar tevens interdisciplinariteit organiseren?

Mocht u geïntereseerd zijn om met ons mee te denken, mail dan naar professionalperformance@uu.nl.