26 november 2018

Ook in komende tentamenperiode aangepast toegangsbeleid Universiteitsbibliotheek Utrecht

De universiteit deed afgelopen tentamenperiode (15 oktober tot en met 8 november) een proef waarbij de studieplekken in de bibliotheeklocaties voorbehouden waren aan studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. De ervaringen tijdens deze proef waren overwegend positief. Komende tentamenperiode (7 tot en met 31 januari) zal nogmaals met het aangescherpt toegangsbeleid geëxperimenteerd worden om een aantal aanpassingen uit te proberen. Daarna volgt definitieve besluitvorming over het toegangsbeleid.

Bezoekersaantallen

Gedurende de proefperiode konden meer studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht gebruik maken van een studieplek, omdat deze voor hen voorbehouden waren (tijdens de laatste tentamenperiode van vorig  collegejaar bleek uit onderzoek 40% van de bezoekers geen UU-student of -medewerker).  Doordat bezoekers meer verspreid over de dag kwamen, ontstonden ’s ochtends minder rijen en werden capaciteitsproblemen voor UU-studenten voorkomen. In de weekenden en avonduren was het rustiger dan voorgaande tentamenperiodes.

Klachten

Tijdens deze pilot zijn bij de universiteitsbibliotheek circa 40 klachten ingediend. Dit zijn klachten van alumni die elders studeren, maar nog in Utrecht wonen en stellen geen alternatief te hebben. De tweede categorie klachten komt van houders van een betaalde lenerspas/vriendenpas, die wel titels konden raadplegen maar geen gebruik konden maken van de publieksruimte. De derde categorie klachten is van studenten en scholieren van andere onderwijsinstellingen, die stellen dat de eigen onderwijsinstelling niet over voldoende studieplekken beschikt of over studieplekken die niet voldoen aan de wensen van deze studenten.

Aanpassingen

In de komende tentamenperiode wil de universiteitsbibliotheek enkele veranderingen doorvoeren ten opzichte van de eerste proef om hun effect te toetsen. Het doel hierbij is het proces van de toegangscontrole te verbeteren en waar mogelijk meer in te kunnen spelen op de behoeften van verschillende gebruikersgroepen van de bibliotheek. Wij realiseren ons hierbij dat we niet alle klachten kunnen oplossen.

In deze tentamenperiode zal bovendien meer informatie worden verzameld waarna een besluit genomen kan worden over de specifieke invulling van het toegangsbeleid rond toekomstige tentamenperiodes.