Ontwikkelingspsycholoog + Communicatiewetenschapper = community-voorzitters

Ze kenden elkaar niet, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Jaap Denissen en Universitair Docent Communicatiewetenschappen Marije van Braak. Sinds de zomer zoeken ze elkaar elke maandagochtend op in Tivoli Vredenburg: “We doen daar ons overleg. We bespreken van alles rondom ons domein over jongeren die volwassen worden in de veranderende wereld.” Denissen en Van Braak werken sinds 1 juni 2022 samen binnen het strategisch thema Dynamics of Youth: beiden zijn benoemd tot community voorzitter van Becoming adults in a changing world.

Ik hoopte ook vurig dat ik het zou worden. Toen het bericht kwam, vloeide de champagne, figuurlijk.

De twee onderzoekers werken aan verschillende faculteiten, maar hun onderzoeksveld heeft enige overlap. Denissen doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van jongeren: hij werkt onder meer mee aan het Duitse LOGIK-onderzoek, waar wordt onderzocht hoe de persoonlijkheid van mensen zich van de kindertijd tot de volwassenheid ontwikkelt. Van Braak promoveerde vorig jaar aan het Erasmus MC op onderzoek naar het onderwijs op de huisartsenopleiding. Ze keek naar de interactie tussen docent en huisartsen in opleiding, waarbij ze in feite zag hoe jongvolwassenen worden gevormd tot professionals. Die overlap in onderzoeksinteresse, hoe jongeren zich ontwikkelen tot volwassenen, maakte dat Denissen en Van Braak allebei solliciteerden om voorzitter te worden van het domein Becoming adults in a changing world. Hun uitverkiezing ging gepaard met veel blijdschap. Van Braak: “Ik ben heel blij met deze aanstelling.” Denissen: “Ik hoopte ook vurig dat ik het zou worden. Toen het bericht kwam, vloeide de champagne, figuurlijk.”
 

Machine Learning

De voorzitters willen in de eerste plaats met hun community een gemeenschap vormen. Om tot zo’n gemeenschap te komen zullen ze klassieke manieren gebruiken, zoals nieuwsbrieven en bijeenkomsten zoals het launch event van de Dynamics of Youth communities op 23 juni 2022. Denissen: “Maar we willen ook modernere tools inzetten. Denk aan machine learning als instrument om gelijksoortig onderzoek te identificeren. Het is niet ondenkbaar dat binnen onze universiteit een econoom, een psycholoog en een jurist bezig zijn met jeugdwerkloosheid, zonder dat ze dit van elkaar weten. Als wij zoiets achterhalen, is het onze uitdaging om deze drie onderzoekers bijeen te brengen, zodat het probleem van de jeugdwerkloosheid vanuit verschillende hoeken gebundeld aangepakt wordt.”

Bijeenbrengen van onderzoek

Interdisciplinair is een van de sleutelwoorden voor de community. Van Braak: “Interdisciplinair onderzoek klinkt leuk, maar je moet het echt actief faciliteren. Anders is het te vrijblijvend. Wij willen als community structuren scheppen om die interactie te starten en te behouden. Hopelijk leidt dat tot samenwerkingen waarbij onderzoekers bijvoorbeeld samen subsidies aanvragen of samen werken aan een wetenschappelijk artikel. Dat interdisciplinaire aspect was ook precies wat mij zo leuk leek aan de positie van community-voorzitter: dat je heel veel mensen met heel verschillende onderzoeksachtergronden spreekt en bij elkaar brengt. Dat geeft zoveel ideeën. Ook voor ons eigen onderzoek.”

Jongerenpanel in Tivoli

Een van de concrete stappen die de twee nu al hebben gezet voor de community, is het optuigen van een avondvullend programma in een Tivolizaal, op 13 december. Denissen: “Daar willen we uitpakken. We zijn bezig met een jongerenpanel en als het meezit, kunnen we dat daar presenteren.” Van Braak legt uit dat hun jongerenpanel idealiter bestaat uit dertig jongeren, onderverdeeld in drie cohorten. “Binnen onze community leggen we ons toe op jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Het zou mooi zijn als we een panel bijeen krijgen dat bestaat uit tien jongeren uit de brugklas, tien jongeren die net beginnen aan een vervolgopleiding, en tien jongeren die net aan hun eerste baan beginnen. Met hen gaan we dan de komende jaren samenwerken. Om input te krijgen van hen, en ook om ze op directe wijze te helpen in het volwassen worden.”