Ontdek het vernieuwde Dilemmaspel: Jouw sleutel tot een inclusieve werkomgeving

Heb je ooit te maken gehad met uitdagende situaties op het werk of in je privéleven? Hoe reageer je op beledigende opmerkingen over je afkomst, ongewenste inbreuken op je privacy, of neerbuigend gedrag?

De nieuwe versie van het Dilemmaspel “Ik oordeel toch niet?”, waarin we jullie feedback op de eerste versie hebben verwerkt, biedt de sleutel tot open communicatie en constructieve dialogen.

Het Dilemmaspel bestaat uit een aantal dilemma’s uit het dagelijks leven die je een goede gelegenheid bieden om jezelf in een ander te verplaatsen, op allerlei handelingen en verschillende perspectieven en standpunten beter te begrijpen. Het spel kan ook een goede manier zijn om gesprekken tussen deelnemers op gang te brengen over kwesties die te maken hebben met diversiteit en inclusie en hen te helpen verschillende perspectieven en standpunten beter te begrijpen.