2 oktober 2018

Online tentoonstelling antibiotica en resistentie

Maandag 3 september was het 90 jaar geleden dat Alexander Fleming penicilline ontdekte. Het middel werd het eerste antibioticum, een geneesmiddelengroep die de afgelopen decennia wereldwijd miljoenen levens redde. Vanwege dit 90-jarig jubileum maakte Peter van den Hooff een online tentoonstelling over antibiotica. 'De erfenis van Fleming' is een eerbetoon aan het onderzoekswerk van Alexander Fleming, Howard Florey en Ernst Chain, maar onderstreept ook de waarschuwing die Fleming uitsprak toen hij in 1945 de Nobelprijs ontving: vanwege resistentieproblematiek moeten we voorzichtig omgaan met antibiotica. De tentoonstelling is bedoeld om de scientific and cultural literacy rondom het thema antibiotica en resistentie te vergroten. Bekijk de tentoonstelling