3 mei 2013

Online lessenserie 'Ware Bataven' laat leerlingen nadenken over Nederlandse identiteit

Bataven
 

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dit jaar precies 200 jaar. Wat is het om Nederlander te zijn, in 1813 en in 2013? De website 'Ware Bataven' bevat vijf uitgebreide lessen voor havo- en vwo-leerlingen over de vorming van onze Nederlandse identiteit, trots en mythevorming in verschillende historische teksten. De digitale lessenserie is ontwikkeld door drie masterstudenten van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van dr. Feike Dietz (Vroegmoderne Nederlandse letterkunde).

Hoe hebben we in de loop der eeuwen het Nederlanderschap gedefinieerd, en hoe werken die beelden door in de wereld van vandaag? Hoe hebben teksten ons steeds opnieuw geholpen om een Nederlandse identiteit vorm te geven? De website laat leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw op een frisse en uitdagende manier nadenken over de actualiteit van de geschiedenis, de processen van natie- en identiteitsvorming, en de rol die historische teksten en mythen hierbij spelen.

De stoere Bataaf

Dat gebeurt aan de hand van de mythe over de stoere Bataaf die weerstand bood aan de Romeinen – dezelfde rol die Asterix en Obelix in het stripverhaal spelen. Dit beeld gaf Nederlanders in de loop der eeuwen het idee dat ze trots konden zijn op hun onafhankelijkheid, stoerheid en trots. Met andere woorden: de Bataven gaven de Nederlandse lezer een identiteit. Maar wat geeft ons tegenwoordig identiteit als Nederlander? Maakt de mythe van de Bataaf daar nog onderdeel van uit?

In de lessen maken de leerlingen kennis met onder andere Annie M.G. Schmidts Tante Patent, P.C. Hoofts Baeto, Helmers’ Hollandsche Natie en verschillende kinderboeken uit de 19e eeuw.

Ontwikkeld door studenten

De website is ontwikkeld als onderdeel van het afstudeerproject van drie Utrechtse studenten: Ineke van Gelder (masterstudent Nederlandse taal en cultuur en leerkracht in het basisonderwijs), Jolien Brussen (masterstudent Middeleeuwen en Renaissancestudies) en Matti Gortemaker (masterstudent Middeleeuwen en Renaissancestudies). Dr. Feike Dietz heeft het project begeleid.