Ongezonde verleiding bij jou in de buurt

Hoe beïnvloedt je leefomgeving wat je eet?

Heeft de dagelijkse leefomgeving invloed op je eetgedrag? Zo ja, hoe en hoeveel? Dr. Maartje Poelman van de Universiteit Utrecht onderzoekt wat de overvloed aan voedselaanbod in onze directe omgeving voor invloed heeft op ons eetgedrag, en hoe we dit kunnen verbeteren. Ze kreeg hiervoor een NWO Veni-subsidie en kan daarmee drie jaar onderzoek doen in het kader van de Utrechtse onderzoeksthema’s Healthy Urban Living en Future Food Utrecht.

Ongezonde verleiders

De meesten onder ons weten wel dat groenten en fruit gezonder zijn dan snoep en snacks. Toch worden we juist voor dat laatste vaak verleid met uithangborden, geuren en aantrekkelijke foto’s. Waarom gebeurt dat? Hoe heeft onze dagelijkse omgeving invloed op onze keuzes, en hoe kunnen we dat beïnvloeden om gezonder te gaan leven? Gezondheidswetenschapper dr. Maartje Poelman kreeg van NWO een subsidie om dit te onderzoeken.

Voedselomgeving

“Overgewicht is een groot maatschappelijk probleem, en het ontstaan hiervan wordt steeds vaker in verband gebracht met onze voedselomgeving”, vertelt Poelman. “De schaarste van enkele tientallen jaren geleden heeft plaats gemaakt voor een overvloed aan goedkoop en ongezond voedsel. Aan de hand van drie vragen onderzoek ik hoe onze voedselomgeving invloed heeft op consumptie. Hoe speelt het aanbod in onze dagelijkse leefomgeving een rol? Wat is de impact van de stijgende flexibiliteit en mobiliteit waarmee mensen werken en recreëren? En welke rol spelen voedselvaardigheden als het aankomt op gezond eten hierin?”

We snacken meer buiten de deur

Met behulp van onder andere GPS, stressmetende sensoren en een app die het eetgedrag bijhoudt wil Poelman in kaart brengen waar en wanneer mensen eten. “Tot nu toe werd eigenlijk alleen gekeken naar het voedselaanbod in de directe woonomgeving van mensen”, vertelt ze. “Maar nooit werd onderzocht hoe dat daarbuiten zit. We werken, sporten, leren en recreëren op verschillende plekken. Deze plaatsen moeten we dan ook meenemen als we willen onderzoeken hoe de leefomgeving impact heeft op ons eetgedrag”.   

Stress

Een drukke omgeving kan meer stress veroorzaken dan een serene en rustige plek, en onder invloed van stress neigen mensen naar een ongezonder eetpatroon. Poelman: “Dit impact van dit soort omgevingskenmerken zijn nog nooit meegenomen in eerder onderzoek naar de interactie tussen de voedselomgeving en ons eetgedrag. Ik ga hier met mijn Veni-project verandering in brengen.”