2 augustus 2019

Onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters ontvangt ZonMw subsidie

Callibrating Inclusive Sporting Encounters

Het ZonMw onderzoeksprogramma Sport en Bewegen heeft een subsidie van 750.000 euro toegekend aan het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters. Onder leiding van dr. Maikel Waardenburg  zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners de komende vier jaar onderzoek doen naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns-professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via twee living-labs in Utrecht en Eindhoven genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkt kennisuitwisseling plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld. Het doel hiervan is om tot betere toeleiding en meer structurele sportdeelname te komen.  Dit vergroot de waarde(n) van sport en draagt bij aan een inclusievere samenleving voor iedereen. De te ontwikkelen tools komen na afloop van het project beschikbaar voor andere locaties en practitioners.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van:
Universiteit Utrecht (departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en Sociale Geografie en Planologie (SGPL)), TU/e (Industrial Design), Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling).

In samenwerking met maatschappelijke partners:
Vereniging Sport en Gemeenten, gemeente Eindhoven, gemeente Utrecht, SportUtrecht, stichting Life Goals, PSV Foundation, FC Utrecht, en sportinnovator-centrum InnoSportLab Sport & Beweeg.

Projectleider onderzoek