29 november 2017

Internationale visitatiecommissie:

Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde “excellent en van grote toegevoegde waarde”

Een internationale visitatiecommissie onder leiding van prof. Daan Frenkel van Cambridge University, heeft de Nederlandse Onderzoekschool voor Theoretische Natuurkunde beoordeeld als excellent op alle criteria: kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid. De commissie constateert dat de School volgens de staf en de studenten een grote toegevoegde waarde heeft. Bovendien is die van vitaal belang voor de Nederlandse theoretische natuurkunde als hét nationale platform voor het onderzoeksgebied.

Henk Stoof
Prof. Henk Stoof

Wetenschappelijk directeur prof. Henk Stoof van de Universiteit Utrecht is blij met de uitkomsten van de visitatie. De aanbevelingen van de commissie zijn kortweg samen te vatten als “Waardeer, koester en versterk wat de School nu is.” Stoof: “Dit is voor ons de bevestiging van onze filosofie dat het goed is promovendi breder kennis te laten maken met andere onderzoeksgebieden binnen de theoretische fysica.”

Van snaartheorie tot zachte gecondenseerde materie

De ‘Dutch Research School for Theoretical Physics’ (DRSTP) is een samenwerking tussen de theoretische natuurkundegroepen van zes Nederlandse universiteiten en het onderzoeksinstituut Nikhef. Doel is het stimuleren van de kennisdeling tussen de verschillende onderzoeksgebieden, die uiteenlopen van snaartheorie tot zachte gecondenseerde materie en biofysica. Promovendi uit de deelnemende groepen volgen een (verplicht) programma met onder meer twee maal een cursus van twee weken, zomerscholen, een PhD dag en een ‘Trends in Theory’ symposium.

Grote toegevoegde waarde

Zowel de staf als de promovendi vinden dat de Onderzoekschool een grote toegevoegde waarde heeft. Promovendi geven wel aan dat ze (ook) liever meer verdiepend onderwijs in hun eigen onderzoeksrichting zouden volgen. “Toch is onze ervaring dat het juist nuttig is met andere onderzoeksgebieden kennis te maken. Misschien kun je dat niet meteen toepassen, maar uiteindelijk levert het wel meerwaarde op. Voor die meer verdiepende cursussen zijn weer andere zomerscholen”, aldus Stoof.

Utrechtse Instituut voor Theoretische Fysica is 'juweel'

Dit blijkt ook uit de recente onderzoekvisitatie van het Instituut voor Theoretische Fysica  (ITP) van de Universiteit Utrecht. Die concludeert dat ITP een van de weinige theoretische onderzoekinstituten ter wereld is dat erin slaagt baanbrekend onderzoek te doen op alle onderdelen van een uitzonderlijk breed onderzoeksveld. ITP-onderzoekers weten synergie en interessante onderzoekssamenwerkingen te realiseren binnen en buiten het eigen instituut. “Een juweel onder de theoretische natuurkunde onderzoeksinstituten wereldwijd”, vindt de visitatiecommissie.”]   [g1] 

Gewild op de arbeidsmarkt

De ‘Dutch Research School for Theoretical Physics blijkt echter niet alleen van toegevoegde waarde voor een bredere blik op het onderzoek. Met haar activiteiten stimuleert de School promovendi ook om hun academische vaardigheden te oefenen en een loopbaanperspectief te ontwikkelen, constateert de visitatiecommissie. De gepromoveerde theoretisch fysici blijken gewild te zijn op de arbeidsmarkt, zowel binnen de academische wereld als daarbuiten in met name de consultancy en ICT.