Onderzoekers roepen op tot ingrijpende hervormingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN: SDG-top een beslissend moment

Photo of someone walking past the SDGs
Een tentoonstelling op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York illustreert de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Foto: UN-Photo/Manuel Elías

Op 18-19 september organiseert de Verenigde Naties een belangrijke topconferentie om de positie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te herzien - de 17 mondiale doelen die regeringen in 2015 zijn overeengekomen om actie te ondernemen voor een betere en eerlijke toekomst. Nu uit onderzoek blijkt dat de SDG's sindsdien weinig politieke impact hebben gehad, moet de VN SDG-top de weg vrijmaken voor vier grote veranderingen in de manier waarop de SDG's wereldwijd worden geïmplementeerd en bestuurd, stelt een internationale groep experts in Science.

Het artikel, gebaseerd op onderzoek onder leiding van Universiteit Utrecht in Nederland, bracht een groep wetenschappers samen met een brede expertise op het gebied van mondiaal duurzaamheidsbestuur. "Ons onderzoek heeft aangetoond dat de impact van de SDG's op politieke systemen minimaal is," stelt Frank Biermann, hoogleraar aan het Copernicus Instiuut van Universiteit Utrecht en hoofdauteur van deze studie. Hij vervolgt: "Nu is het moment voor fundamentele veranderingen gekomen. Regeringen moeten dringend een proces starten om het SDG-kader te versterken door middel van vier doorslaggevende hervormingen."

Vier hervormingen nodig

Ten eerste roept de groep experts op om de SDG's zodanig aan te scherpen dat landen met hoge inkomens tot sterkere en concretere actie worden gecommitteerd. Tot nu toe richten rijkere landen zich vaak op de SDG's die zij het gemakkelijkst kunnen verwezenlijken, en de universele visie op de SDGs kan ongelijke mondiale consumptie- en emissiepatronen verdoezelen. Aangezien onvoldoende financiering de uitvoering van de SDG's in het Mondiale Zuiden in de weg staat, moeten landen met hoge inkomens zich sterker inzetten voor rechtvaardige financieringsoplossingen.

Ten tweede moeten de SDG's worden aangepast aan nieuwe uitdagingen, verbeterd wetenschappelijk inzicht en mislukte implementaties in het verleden. De doelen moeten beter aanpasbaar worden aan escalerende crises van ecologische teloorgang, wereldwijde pandemieën en toenemende ongelijkheid, en de VN moet regelmatige evaluatierondes invoeren waarbij landen hun ambities kunnen aanpassen aan de veranderende mondiale omstandigheden.

Nu is het moment voor fundamentele veranderingen gekomen. Regeringen moeten dringend een proces starten om het SDG-kader te versterken door middel van vier doorslaggevende hervormingen.

Ten derde zijn de SDG's niet wettelijk bindend en zijn het vaak slechts vage toezeggingen. Hoewel deze aanpak heeft geholpen om alle regeringen samen te brengen onder de brede vlag van de SDG's, is het niet langer genoeg. In plaats daarvan moeten regeringen samen stappen ondernemen om ten minste delen van de SDG's om te zetten in bindende internationale wetgeving. De auteurs noemen als voorbeeld de lopende onderhandelingen voor een internationaal verdrag om een einde te maken aan plasticvervuiling, dat gekoppeld is aan SDG 12 (Duurzame Productie en Consumptie).

Ten vierde zijn veel SDG's slecht ingebed in de structuren, het beleid, de praktijken en normen van lokale, nationale en internationale instellingen en politieke systemen. Regeringen moeten sterkere instellingen bouwen, zowel internationaal als in eigen land, om de SDG's tot een fundamenteel onderdeel te maken van de manier van werken en de besluitvorming. Om dit te ondersteunen, stellen de onderzoekers dat er veel sterker mondiaal toezicht op de SDG's nodig is. Een optie zou de oprichting zijn van een VN-Raad voor Duurzame Ontwikkeling als een belangrijk centrum voor wereldwijde duurzaamheidscoördinatie in het VN-systeem. Ze baseren zich ook op recent onderzoek waaruit blijkt dat de SDG's een opmerkelijke impact hebben door het werk van steden, provincies en sommige maatschappelijke organisaties, en stellen dat het versterken van deze netwerken een sleutelrol kan spelen in het accelereren van de SDG-agenda.

De SDG-top is cruciaal om de weg te banen voor een groot hervormingsproces dat de vastgelopen SDG's in staat stelt hun belofte van een wereldwijde duurzaamheidstransitie waar te maken en tegelijkertijd erop toe te zien dat niemand achterblijft.

Een wereldwijde agenda

"De SDG's moeten over de hele linie worden gesteund door alle overheidsniveaus, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat onze wereld zinvolle vooruitgang boekt op weg naar mondiale duurzaamheid," stelt dr. Yixian Sun, universitair docent aan de Universiteit van Bath in het Verenigd Koninkrijk en co-auteur van deze studie.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN vormen de kern van de wereldwijde "2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling" van de VN. De SDG-top van de VN in september 2023 zou als springplank kunnen fungeren om de doelstellingen tegen 2030 te verwezenlijken. Professor Biermann: "De SDG-top is cruciaal om de weg te banen voor een groot hervormingsproces dat de vastgelopen SDG's in staat stelt hun belofte van een wereldwijde duurzaamheidstransitie waar te maken en tegelijkertijd erop toe te zien dat niemand achterblijft".

Publicatie

Frank Biermann, F., Sun, Y., Banik, D., Beisheim, M., Bloomfield, M. J., Charles, A., Chasek, P., Hickmann,T., Pradhan, P. & Carole-Anne Sénit, C. A. (2023). Four governance reforms to strengthen the UN Sustainable Development Goals: Transformative reorientation of societies has not materialized. Science. https://doi.org/10.1126/science.adj5434.